W 1945 roku działaniem tzw. warszawskiego dekretu Bieruta nieruchomości ziemskie w Warszawie zostały skomunalizowane, a następnie odrębnym aktem prawnym w 1950 r. znacjonalizowane. Nieruchomości budynkowe były przejmowane sukcesywnie w innych terminach. Własność prywatna została przejęta bez odszkodowania. Pomimo tego, że reżym komunistyczny w 1989r. upadł i własność prywatna jest obecnie respektowana i chroniona przez polskie prawo, wielu warszawskich właścicieli nadal walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa.

Zrzeszenie Osob Objętych Dekretem Warszawskim - "Dekretowiec" jest organizacją apolityczną bez własnego zysku która:
  • podejmuje działania, ażeby zmienić niekonsytutcyjne prawo;
  • upowszechnia wiedzę prawną;
  • pomaga rozwiązać indywidualne przypadki;
  • współpracuje z innymi zrzeszeniami i organizacjami;


Nasi członkowie to właściciele warszawscy, ich prawni następcy, oraz osoby, które wspomagają naszą inicjatywę.

Ostatnie listy:
List do Pani Premier Beaty Szydło wraz z oświadczeniem poniżej, 8.12.2016 r.
Oświadczenie z 3.12.2016 r.

Lista posłow, którzy głosowali za ustawą wspierającą Dekret Bieruta z 1945 r. odbierający Warszawiakom ich nieruchomościZa ustawą
Platforma Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość
Polskie Stronnictwo Ludowe
Socjaldemokracja
Niezrzeszeni
posłowie RP
Przeciw
1 posel Jaroslaw Gromadzki - stonoga
Wstrzymali się
Prawo i Sprawiedliwość
niezrzeszeni
posłowie ZP
posłowie RP


Rekomendacje wyborcze Zrzeszenia Dekretowiec

Powyższe listy ukazują sposób głosowania posłów w sprawie zaproponowanej przez władze Miasta Warszawy ustawy nazwanej przez jej twórców "Małą Ustawą Reprywatyzacyjną". W rzeczywistości ustawa ta drastycznie ograniczała możliwości obywateli Warszawy do odzyskania odebranych im tzw. Dekretem Bieruta nieruchomości. Według wypowiedzi wszystkich ważniejszych gremiów prawnym ustawa była w oczywisty sposób niezgodna z Konstytucją i została z tego powodu odesłana do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta Komorowskiego, co poparł także Prezydent Duda.

Zrzeszenie osób poszkodowanych Dekretem Bieruta sugeruje nie głosować na osoby, które popierały komunistyczny rozbój.


Pilne !!! Warszawa 23. 10. 2015 r

Do Sztabów opozyjnych Komitetów Wyborczych w wyborach do Parlamentu 2015

Przesyłamy Państwu imienne listy posłów i senatorów PO, PSL, SLD, którzy świadomie głosowali w obecnym Sejmie ( czerwiec/ lipiec 2015 r.) - ZA niezgodną z Konstytucją RP ustawą o nieruchomościach warszawskich zagrabionych dekretem Bieruta, represjonującą i dyskryminującą obywateli Warszawy gorzej niż komunistyczny dekret Bieruta. Celowo zakamuflowane przepisy tej ustawy nie likwidują, tylko zwiększają korupcję i dziką reprywatyzację w Warszawie – w interesie określonej grupy osób w Urzędzie Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie pod kierunkiem prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz , która z senatorami PO opracowała i rekomendowała projekt tej ustawy.

Zwracamy się do Państwa o zamieszczenie (jeszcze dziś) na swoich stronach internetowych i społecznościowych imiennych list tych posłów i senatorów (podajemy w załącznikach), z apelem do wyborców - w naszym wspólnym interesie wyborczym – aby nie głosowali na tych kandydatów, którzy będąc obecnie posłami i senatorami głosowali za ustawą niezgodną z Konstytucją bo : obowiązkiem konstytucyjnym każdego posła i senatora jest stanowienie prawa zgodnego z Konstytucją RP

Posłowie i senatorowie, którzy świadomie głosowali za ustawą niezgodną z Konstytucją - nigdy więcej nie powinni być w nowym polskim Parlamencie – czyli wszyscy obecni senatorowie PO, PSL, SLD i wszyscy obecni posłowie PO, PSL i SLD, oraz kilkunastu z innych ugrupowań. - Są oni nieuczciwi, niewiarygodni, działają wyłącznie w interesie swojej opcji politycznej, lub być może bisnesowej, szkodzą obywatelom, praworządności , wizerunkowi Polski i polskiego Parlamentu.

Ewa Wierzbowska, kandydat na posła z niepartyjnego KWW Obywatele do Parlamentu,
prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera
W imieniu własnym , KWW Obywatele do Parlamentu oraz Zrzeszenia Dekretowiec
i Stowarzyszenia Karta Praw Podstawowych Varsovia.

PS. Posiadamy potwierdzenia z pieczęcią Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu o dostarczeniu każdemu z 460 posłów i wszystkim senatorom przed głosowaniami - „oświatowych” wypisów z opinii złożonych w Sejmie i Senacie przez Naczelny Sąd Administracyjny, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Notarialną, oraz Biuro Analiz Sejmowych i Biuro Legislacyjne Sejmu i Senatu stwierdzających niezgodność w/w ustawy z art. 21, art. 32 i art. 64 Konstytucji RP.


Głosowanie w Senacie: http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/szczegoly-glosowania,156,98,8.html

O godz. 16.18 odbylo się glosowanie senatu w sprawie ustawy wywlaszczeniowej.
Po wejściu na linka, mniej więcej w 2/3 paska godz. 16.18 retransmisji.
Za: 83, przeciw 4, wstrzymal 1.
http://www.senat.gov.pl/transmisje/retransmisje/


Głosowanie nr 25 - posiedzenie 95. Dnia 25-06-2015 godz. 11:18:46

Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3483

Głosowało - 437 Za - 283 Przeciw - 1 Wstrzymało się - 153 Nie głosowało - 23

Wyniki głosowania wg klubów
Klub/Koło	Liczba czł.	 Głosowało	 Za	Przeciw	Wstrzymało się	Nie głosowało
PO	202	198	198	-	-	4
PiS	134	126	3	-	123	8
PSL	38	37	37	-	-	1
SLD	34	30	30	-	-	4
niez.	26	23	13	1	9	3
ZP	15	14	-	-	14	1
RP	11	9	2	-	7	2SEJM@TOK.FM B.PILNE! Warszawa, 22.10.2015 r.

Redakcja@tok.fm

Dr Ewa Wierzbowska, prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej, kandydat na posła z KWW Obywatele do Parlamentu

Zwracam się do Redakcji Radia TOK FM o pilne zorganizowanie debaty w dniu 23.10.2015 r. z kandydatami na posłów, kandydującymi z 11 bezpartyjnych Komitetów Wyborczych, których Radio TOK FN nie zaprosiło - z naruszeniem konstytucyjnej zasady równego traktowania - do uczestnictwa w bardzo ciekawej i świetnie prowadzonej debacie wyborczej, która odbyła się w dniu 22.10.2015 r. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Emilii Plater.

Jeśli radio TOK FN nie jest w stanie zorganizować takiej debaty, to uprzejmie proszę o umożliwienie mi wystąpienia w radio TOK FN w dniu 23.10.2015 r. , abym mogła publicznie zadać pytanie, bardzo ważne dla wszystkich wyborców w Polsce. Mimo usilnego zgłaszania się na debacie - nie udzielono mi głosu.

Chodzi o pytanie, które chciałam zadać senatorowi PO Abgarowiczowi i posłance SLD Katarzynie Piekarskiej, dlaczego oni oraz wszyscy senatorowie PO, SLD, PSL, a także wszyscy posłowie PO, SLD i PSL głosowali świadomie za niezgodną z Konstytucją RP ustawą o nieruchomościach warszawskich, skandalicznie represjonującą i dyskryminującą Obywateli Warszawy (zwiększającą korupcję i dziką reprywatyzację w Warszawie) - w interesie określonej grupy osób w Urzędzie Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie pod kierunkiem prezydenta m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz.

Obowiązkiem konstytucyjnym każdego posła i senatora jest stanowienie prawa zgodnego z Konstytucją. Zatem tacy posłowie i senatorowie nie powinni nigdy więcej być w polskim Parlamencie.

dr Ewa Wierzbowska

Tel. 22 843 18 18, kom. 602 49 49 33, e-mail: fundacja@fpe.pl KWW Obywatele do Parlamentu e-mail: krzekotowska@soi.fc.pl Tel. 603 996 408, www.obywateledoparlamentu.pl

W razie odmowy będę zmuszona podać do wiadomości opinii publicznej sposób działania Radia TOK FM

Do wiadomości:

Zrzeszenie “Dekretowiec”, Stowarzyszenie Karta Praw Podstawowych “Varsovia”, Rzecznik Praw Obywatelskich

Ostatnia instancja - Bellerowie, Polsat, 5.12.2009
http://www.youtube.com/watch?v=iz7dR7-8SZs

Ostatnia instancja - Bellerowie, Polsat, 5.12.2009
http://www.youtube.com/watch?v=rADT6i5369Y

Ostatnia instancja - Rugi Warszawskie, Polsat, 13.02.2010
http://www.youtube.com/watch?v=eF4LvViEFnQ

Ostatnia instancja - Rugi Warszawskie, Polsat, 13.02.2010
http://www.youtube.com/watch?v=pME31Mlubi8
Królikarnia
http://www.youtube.com/watch?v=JyInCgHKSO0
o ustroju wawy
ust o samorządzie
Strona Naczelnego Sąd Administracyjnego nsa.gov.pl
postanowienia
decyzje
wzory pism

Lista prawników

Michał Adamiak radca prawny , sprawy dekretowe i odzyskiwanie mienia poza Warszawą, ul.Grażyny 15 lok.129
tel. 022 845 30 17
Marcin Badowski radca prawny MBKancelaria Radcy Prawnego, Marcin Badowski
ul. Hoża 66/68 lok. 301, 00-682 Warszawa
pisma procesowe: 0501-559-529
Sławomir Brzeziński m.in. sprawy dekretowe ul.Mała 2 K
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (22) 722 49 41, 606 665 565
Łukasz Brzozowski sprawy dekretowe, odszkodowania za wywłaszczenie, preferujemy rozliczenie prowizyjne tel. 606-652-519
email: biuro@lblegal.pl
www: www.lblegal.pl
Adam Florczak . tel. 503-841-620, email: adam.florczak@mojprawnik.pl
Józef Forystek m.in. sprawy dekretowe bud. Europlex, II piętro, ul. Puławska 17
tel. (22)-852-82-22 i 852-81-12
www: www.forystek.pl
dr Sylwester Gardocki m.in. sprawy dekretowe ul.Śmiała 26, 02-523 Warszawa
tel: (022) 3271 500
www: www.gardocki.pl
Andrzej Herman m.in. sprawy dekretowe tel. 222587606, fax 22.8443110
email: herman@adwokacji.sos.pl
www: adwokaci.sos.pl
link
Aleksander Hetko &
Maciej Jamke
Hogan & Hartson m.in. sprawy dekretowe Al.Jana Pawła II 25, Atrium Tower, 00-854 Warszawa
tel. (22) 653-42-00
www: www.hhlaw.com
link prasowy Hetko
link prasowy Jamke
Andrzej Kacprzycki m.in. sprawy dekretowe Al.Jana Pawła II nr 61 lok.216, Warszawa
tel. (22) 838-50-85, (22)838-55-60
Jan Kapica radca prawny; m.in. sprawy dekretowe Kapica i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Aleja Niepodległości 148 lok. 6
02-554 Warszawa
tel. 501-276-418
email: kancelaria@kapica.waw.pl
www: kapica.waw.pl
Marcin Kieszkowski, Wojciech Kawczyński adwokaci i radcy prawni ul.Grunwaldzka 164/11, 80-258 Gdańsk
tel. 058 343 44 66
email: m.kieszkowski@kklaw.pl
www: www.kklaw.pl
Małgorzata Lechna-Piotrowska radca prawny, m.in. skarga nr. 22279/04 w Strasburgu W-wa, ul.Gołębiowskiego 4/5, tel.:22 828 45 80
Janusz Malanowski radca prawny, wykładowca i ekspert w zakresie prawa i postępowania administracyjnego. sprawy dekretowe, grunty Warszawskie – zwroty, odszkodowania. kancelaria: ul. Kierbedzia 4 lok. 306, 00-728 Warszawa
tel. 22 406 09 00, kom. 798 87 18 17
email: kancelaria@malanowski.eu
www: www.malanowski.eu
Katarzyna Michno-Nasierowska adwokat,
prowadzi sprawy dekretowe dot. nieruchomości warszawskich (postępowania zwrotowe, sprawy o odszkodowanie), sprawy na gruncie dekretu o reformie rolnej, sprawy dot. znacjonalizowanych lasów (odszkodowania).
Al.Solidarności 155 lok. 26
00-877 Warszawa
tel. 22 2411325, tel.kom. 603 961 232
dr. Magdalena Niziołek m.in. sprawy dekretowe ul.Kiwerska 34 m. 8, 01-682 Warszawa
tel. (22) 499 97 99, 606933499
www: niziolek.pomocprawna.pl
Robert Nowaczyk m.in. sprawy dekretowe ul.Marszałkowska 58 lok.9, 00-545 Warszawa
tel. (22)6214498 lub (22)6214034
www: www.adwokat-kancelaria.pl
Roman Nowosielski m.in. sprawy dekretowe ul.Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk
tel. [058] 346 27 56, 305 29 75
www.ng.gda.pl, link prasowy, tel. 847-42-36 lub 501-559-529
Jerzy Owczarek radca prawny, autor monografii pn.problematyka gruntów warszawskich udostępnionej kilka lat temu zainteresowanym w internecie.

Nie zajmuje się obcenie sprawami dekretowymi ! tel.kom. 0 - 501-281-677,
email: jerzy.owczarek@law-group.pl
Radosław Pośnik adwokat, dochodzenie odszkodowań w trybie przepisu art. 215 ugn; nieruchomości, w których nie złożono wniosku dekretowego lub nie złożono tego wniosku w terminie; przewlekanie spraw przez organy administracji ul.Geodezyjna 80C, lok.7, 03-290 Warszawa
tel. 507-701-305, www: www.toplegal.pl, email: r.posnik@toplegal.pl
Anna Pszczołowska m.in. sprawy dekretowe ul.Glogera 6, 02-051 Warszawa
tel. 822-25-71, pon, śr 17.00-19.00
Donata Rokicka m.in. sprawy dekretowe ul.Domaniewska 22 lok. 35 VIIp, Warszawa
Kancelaria Prawna Corpus Juris Rotko i Wspólnicy Sp.k. sprawy dekretowe ul.gen.J.Bema 83, II piętro, 01-233 Warszawa
tel. +48 22 622 73 60-62, www: www.rotko.com.pl
email: i.rotko@rotko.pl
Bartłomiej Sochański m.in. sprawy reprywatyzacyjne Występował przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Międzynarodowym Sądami Arbitrażowymi w Wiedniu i w Paryżu. Kontakt : Sochański & Manik Adwokaci sp.j.
Pl.Hołdu Pruskiego 9; 70-550 Szczecin,
tel.: 091 485 06 58…59
e-mail: kancelaria@sochanski-manik.pl bartlomiej@sochanski-manik.pl
link prasowy
Krzysztof Sokołowski m.in. sprawy o odszkodowanie (sprawa SK41/09), tel. 081 470 50 50; 081 532 95 54
e-mail: info@sokolowski.com.pl
www: www.sokolowski.com.pl
Sosnkowski Antoni m.in. sprawy dekretowe ul.Piękna 66A, 00-672 Warszawa
tel. (22) 628-39-61, 0-602-49-50-28
Jan Stachura tylko sprawy dekretowe ul.Wilcza 8 m 3
tel. 022-626-93-44 (do 47)
link prasowy
www: www.janstachura.pl
Adam Starczewski
radca prawny
sprawy dekretowe Kancelaria Radcy Prawnego Adam Starczewski
ul.Bukowińska 22 lok. 11B, 02-703 Warszawa
telefon stacjonarny: (22) 631 03 60r, komórka: 600609601
www: www.starczewski.pl
email: kancelaria@starczewski.pl
Łukasz Supera Kancelaria Adwokacka Supera ul.R.Tagore 3/13
tel. 22 854 08 40
email: supera@supera.pl, www: www.supera.pl
Michał Więckiewicz
MW Legal Advising
Wiceprezes Fundacji Stop Przedawnieniu www.stopprzedawnieniu.pl,
autor ustawy wydłużajacej okres przedawnienia dla ofiar pedofilów z 26.05.2014
na hasło dekretowiec nie pobierane opłaty za samą poradę prawną
e-mail: legal(et)mwieckiewicz.pl
tel. +48 608-011-435
strona na facebook
Jerzy Zduńczyk m.in. sprawy dekretowe ul.Mokotowska 61 lok 14, Warszawa, tel. 628-75-24
Elżbieta Zienowicz aplikant adwokacki specjalizujący się w prawie nieruchomości oraz ksiąg wieczystych
e-mail: elzbieta.zienowicz(et)gmail.com tel. 604 803 803
Inne osoby mogące
być pomocne w sprawach dekretowych:
. grunty-warszawskie.blog.pl,
responser.blog.pl


Uwagi o korzystaniu z usług prawnych oraz wybiórcza lista prawników

Czasami rozległa materia spraw powoduje, iż nie wszyscy adwokaci czy radcowie prawni podejmują się tych zagadnień. Istnieje jednak grupa prawników, która zmierzyła się w praktyce z zagadnieniem uprawnień przeddekretowych właścicieli i posiada pewne doświadczenie w zakresie nas interesującym.

W celu ewentualnej pomocy w kontakcie z zawodowym zastępcą procesowym, jakim jest adwokat znający się na sprawach restytucji prawa własności zredagowaliśmy poniższą listę, która cały czas ewoluuje zaś kolejność nazwisk jest przypadkowa. Lista nigdy nie będzie kompletna. Załączyłem również linki do prasowych wypowiedzi adwokatów.

Ceny usługi prawnej zazwyczaj są negocjowane, zależą od konkretnej sprawy, wartości przedmiotu sporu. Sposób zapłaty i rozliczeń powinien stymulować zaangażowanie w osiągnięciu celu. Pierwsze pytanie jakie powinniśmy zadać w kancelarii to na jakich zasadach będzie udzielona pomoc prawna zaś my powinniśmy skonkretyzować nasze oczekiwania co do rezultatu. Ten ostatni element wymaga już co najmniej małej orientacji w zagadnieniu nas dotyczącym. Nic nie stoi na przeszkodzie aby rozmowy rozpocząć z kilkoma kancelariami żeby dokonać optymalnego wyboru. Jednak jednej rzeczy nie jesteśmy w stanie wybrać: innego systemu prawnego tzn. w pełni respektującego uprawnienia przeddekretowych właścicieli. Zdajemy sobie sprawę z ułomności obowiązującego systemu prawnego w Polsce i zachęcamy do podjęcia działań na rzecz rozszerzenia uprawnień przeddekretowych właścicieli.

Jedną z głównych trudności są chytrze sformułowane przepisy prawne. Inna trudność polega np. na ustaleniu uprawnionego kręgu spadkobierców albo ustaleniu dokonanych czynności wywołujących określone skutki prawne.

Żądajcie aby pierwsza wizyta była bezpłatna, w szczególności zapoznanie się ze sprawą i rokowanie efektu. Żądajcie umów pisemnych jasno precyzujących Wasze prawa do odstąpienia od umowy jak i warunki płacowe aby uniknąć przykrych niespodzianek (np. czy opłata dotyczy tylko prowadzenia przed I instancją czy aż do skutku i po osiągnięciu skutku jako pewien procent od wartości odzyskanego majątku albo uzyskanego odszkodowania bez oczekiwania na nową ustawę). Wybór należy do Państwa.

Właściciel strony jak i redaktorzy strony jak również Zrzeszenie DEKRETOWIEC nie biorą odpowiedzialności za świadczone usługi prawne przez poniższe osoby. W przypadku zaś niewywiązania się przez prawnika z zawartej umowy przysługuje nam prawo do skargi na nierzetelnego adwokata.

(Przepraszam za ewentualnie nie działające wprost adresy internetowe, w takim przypadku proszę adresy stron wpisywać/przeklejać ręcznie do pola adresowego przeglądarki internetowej. Analogicznie proszę postępować z podanymi adresami internetowymi tzn. przenosić ręcznie do pola adresowego programu pocztowego).Podsumowanie

Z przekazanych od Państwa informacji wynika, że najbardziej sobie chwalimy te kancelarie, które co najwyżej pobierają opłaty na koszty kancelaryjne i korespondencyjne a prowizja jest pobierana dopiero po odzyskaniu nieruchomości lub wypłacie odszkodowania. Warunki usługi są zwyczajowo zawierane na piśmie. Nie popieramy praktyki tzw. godzinowych stawek za rozmowy.

Bardzo proszę inne kancelarie do przesłania informacji na temat swojej specjalizacji w gruntach warszawskich, kontaktu i sukcesach na adres mailowy: wgr11 [et] wp.pl z tytułem e-maila adwokaci.

Za zamieszczenie informacji o specjalizacji kancelarii nie pobieramy żadnej gratyfikacji ani opłaty. Bardzo proszę osoby korzystające z ww. kancelarii o wszelkie opinie o nich, co może być pomocne w opracowaniu listy. Spotykane systemy rozliczeń kosztów usługi:

system rozliczeń godzinowych wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin
system wynagrodzenia zryczałtowanego wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną
system premiowy za sukces wynagrodzenie wypłacane po osiągnięciu rezultatu w gotówce albo jako określona część udziału odzyskanej nieruchomości np. po wpisie uzyskanego dla klienta prawa własności do księgi wieczystej


Pod adresem: forum.evot.org/viewforum.php?f=33 znajduje się forum.


Osoby poszkodowane Dekretem Bieruta prosimy o rejestrację nickiem:
"Imię Nazwisko" oraz o informację do admina, wtedy otrzymają Państwo
większe prawa dostępu.


Pod adresem: groups.google.com/group/dekretowiec znajdą Państwo naszą listę dyskusyjną.
Zapisać się na nią można zgłaszając się mailem do admina Zbigniewa Lisieckiego lub do Prezesa naszego Zrzeszenia.

Warto pamiętać, że osoby zapisane na grupę dostają mailem każdą wypowiedź innego jej członka.
Przez to dyskusja jest bardziej bezpośrednia niż na forum, przewidzianego bardziej do
długofalowych tematów.


Prezes p. Aleksander Grabiński ul. Dąbrowiecka 19, 03 - 932 Warszawa
tel kom. 606 599 262
email biura zrzeszenia: biuro.dekretowiec@gmail.com
pan Wojciech proszę telefonować g.17:00
tel.kom. 604 296 307
webmaster odpowiedzialny za stronę
Zbigniew Lisiecki
webmaster@evot.org


Prosimy o nadsyłanie: uwag, pytań, materiałów (po wykreśleniu danych osobowych i danych identyfikujących nieruchomość!)
do opublikowania, artykułów i innych ciekawostek na adres mailowy podany w dziale APELE DZIAŁALNOŚĆ.

uwaga:
  1. "Dekretowiec" nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji, rad i przykładów zamieszczonych na stronie lub posłużenie się wzorami czy przykładami udostępnionych dokumentów !
  2. Stowarzyszenie jest apolityczne, nie wiąże się i nie popiera programu jakiegokolwiek ugrupowania politycznego, oczekując jedynie od wszystkich ugrupowań wypracowania klarownych i rzeczowych propozycji w sprawie rozwiązania problemu gruntów warszawskich i ostatecznego wyjaśnienia sytuacji dekretowców.
stroną opiekują się:
Wojciech Gruszyński (wgr11 at wp.pl) i
Zbigniew Lisiecki (webmaster at evot.org)
Copyright © dekretowiec.pl, 2016
Właścicielem domeny Dekretowiec.pl jest od 2007 r. Juliusz Bennich-Zalewski, który ponosi koszty jej utrzymania. Stroną administruje Zrzeszeszenie Dekretowiec, którego właściciel domeny jest współzałożycielem.