Zrzeszenie Osób Dotkniętych Skutkami
Dekretu Warszawskiego - "Dekretowiec"

W 1945 roku działaniem tzw. warszawskiego dekretu Bieruta nieruchomości ziemskie w Warszawie zostały skomunalizowane, a następnie odrębnym aktem prawnym w 1950 r. znacjonalizowane. Nieruchomości budynkowe były przejmowane sukcesywnie w innych terminach. Własność prywatna została przejęta bez odszkodowania. Pomimo tego, że reżym komunistyczny w 1989r. upadł i własność prywatna jest obecnie respektowana i chroniona przez polskie prawo, wielu warszawskich właścicieli nadal walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa.

Zrzeszenie Osob Objętych Dekretem Warszawskim - "Dekretowiec" jest organizacją apolityczną bez własnego zysku która:
 • podejmuje działania, ażeby zmienić niekonsytutcyjne prawo;
 • upowszechnia wiedzę prawną;
 • pomaga rozwiązać indywidualne przypadki;
 • współpracuje z innymi zrzeszeniami i organizacjami;


Nasi członkowie to właściciele warszawscy, ich prawni następcy, oraz osoby, które wspomagają naszą inicjatywę.

Ostatnie listy:
List do Pani Premier Beaty Szydło wraz z oświadczeniem poniżej, 8.12.2016 r.
Oświadczenie z 3.12.2016 r.
Stary Regulamin jest tutaj. Nowy regulamin obowiązuje od 09.02.2017 tj. od czasu rejestracji Zrzeszenia wg. zmienionego w 2015 r Prawa o Stowarzyszeniach (zob. dowód rejestracji w Urzędzie Miasta) Dopisanie pkt.11.4 nastąpiło uchwałą zarządu 28.10.2017.

Nasze Tezy

W ramach statutu zrzeszenie:
 1. walczy o prawa DEKRETOWCÓW
 2. dzieli się doświadczeniami w takich sprawach
 3. pomaga i wskazuje na ewentualne rozwiązania w konkretnych sprawach
 4. przedstawia ewentualne projekty pism procesowych
 5. chętnie współpracuje z innymi zrzeszeniami i stowarzyszeniami
Podstawowe tezy:
 1. Dekret Warszawski, zwany popularnie Dekretem Bieruta jest uważany, że ma moc obowiązującą, choć był wydany przez organ nieuprawniony, samozwańczą radziecką organizację przestępczą PKWN, która powstała w Moskwie dnia 20 lipca 1944 r., niesuwerenną dyktaturę komunistyczna w Polsce.

  Walczymy by to zmienić oraz podnieść świadomość obywatelską w tym względzie. Znieść skutki, jego negatywne następstwa jako cel zaś jako środek odpowiednie zmiany w systemie prawnym.

 2. Dekret Bolesława Bieruta, z 26 października 1945r. "O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy" rodzi poważne wątpliwości a nawet wywołuje dyskusje wokół jego niezgodności z konstytucyjną zasadą ochrony własności.

  Jakkolwiek powinien on być naszym zdaniem uznany jako niekonstytucyjny przez Trybunał Konstytucyjny, niemniej zarówno jego wykonanie jak i następne akty prawne odnosząc się do pozbawienia nas własności były jeszcze gorsze i z tego powodu odnosimy się do Dekretu i powołujemy na niego.

 3. Grunty warszawskie zostały odebrane prawowitym właścicielom z rażącym pogwałceniem także cwobowiązującego wtedy prawa i Konstytucji. Powinny być one nam oddane, lub powinno być wypłacone odszkodowanie, lub przyznana nieruchomość zamienna, gdy zwrócić już nie można.

  Walczymy o uczciwą ustawę regulującą sprawę Gruntów Warszawskich.

„ ...Senat stwierdza, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach 1944-1989 pozbawione są mocy prawnej..."

Uchwała Senatu RP z 16 kwietnia 1998 r.

"Polska nie może być dalej paserem!" - Zyta Gilowska marzec 2006 programTVP3" Młodzież kontra.." -temat reprywatyzacja.

„Władze polskie wstrzymując przez ponad 60 lat wypłatę przyznanych odszkodowań za zabrane warszawiakom nieruchomości, stosują przemyślaną ekonomiczną naszą eksterminację”- wzburzony na pikiecie w 2007 r. starszy dekretowiec

"Czy któregoś pięknego dnia reprywatyzacje w Polsce przeprowadzą trybunały międzynarodowe...?"- anonimowy dekretowiec z pikiety

(…) W 1944 r. obejmując władzę w Polsce komuniści wybiórczo utrzymali przedwojenny stan prawny. Potrzebne im to było dla zachowania pozorów legalności swoich rządów.(..) Źródło: http://www.sn.pl/historia/index.html


 1. Urząd Miasta do Dekretowca o procedurze zwrotowej 30.05.2005
 2. Urząd Miasta do Dekretowców 26.07.2007
 3. Informacja Urzędu Miasta na temat statystyki pozwów z 26.7.2007 r.
 4. Informacja Urzędu Miasta na temat statystyki pozwów z 3.8.2007 r.
 5. Wstrzymanie wydawania decyzji z powodu nieokreślenia wysokości czynszu, 25.9.2007
 6. Informacja Urzędu Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości miejskich z 10.10.2007
 7. Informacja Sądu Okręgowanego o ilości pozwów z 24.11.2007 r.
 8. Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 14.1.2008 o ilości spraw w latach 1999 - 2007
 9. NSA, statystyka spraw 15.2.2008
 10. Jakubiak do Dekretowca 20.2.2008
 11. WSA statystyka spraw, info z 26.02.2008
 12. Stanowisko Zrzeszenia wobec reprywatyzacji z 14.4.2008 r.
 13. Prezydent HGW do radnej Zofii Trębickiej, 19.8.2008
 14. Oświadczenie Dekretowca z 6.11.2008 r. w sprawie projektu ustawy proponowanej przez Urząd Miasta
 15. Pismo do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz z 7.1.2013
 16. Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich Pani prof. Lipowicz o bezprawiu dekretowym, 12.11.2012
 17. Pismo do rzecznika prasowego rządu Grasia z 4.12.2012
 18. Projekt Zmiany Ustawy O Gospodarce Nieruchomościami (UGN)
 19. Do Prezydenta Komorowskiego ws projektu zmiany UGN, złożony 14.11.2012
 20. Nasz projekt nowelizacji UGN złożony do Prezydenta 14.11.2012
 21. Pismo dr Ewy Wierzbowskiej do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, 21.12.2012
 22. Notatka ze spotkania z Dyrektorem Biura Praw i Ustroju Kancelarii Prezydenta p. Andrzejem Dorszem, 14.01.2013
 23. Pismo do Kancelarii Prezydenta 18.01.2013
 24. Opinia do Prezydenta Komorowskiego oraz Premiera o Ustawie zaproponowanej przez Urząd Miasta, 4.2.2013
 25. Nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy Urzędu Miasta, do Prezydenta RP, Premiera i Platformy Obywatelskiej, 4.2.2013
 26. Uzasadnienie projektu zmiany UGN wg. Dekretowca do Prezydenta RP z 11.2.2013
 27. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją, 18.02.2013
 28. Rzecznik Praw Obywatelskich do dr.Wierzbowskiej: 16.9.2013
 29. dr.Wierzbowska do posła Zientarskiego 17.9.2013
 30. mgr. Ewa Wierzbowska do Sejmu, 16.02.2015 r.
 31. do Marszałka Sejmu, 17.02.2015 r.
 32. O niekonstytucyjności Noweli dot. UGN 17.2.1015
 33. List otwarty Dekretowca do Premier Kopacz, 13.5.2015
 34. Dekretowiec do Prezydenta Gronkiewicz-Waltz, 18.05.2015
 35. Kancelaria Premier do Dekretowca o uściślenie wniosku, 01.06.2015
 36. Dekretowiec do Prezydenta o skierownie zmian UGN do TK, 13.07.2015
 37. Apel trzech organizacji do Prezydenta Dudy, 12.8.2015
 38. Prokuratura do Dekretowca - nie prowadzi postępowań, 28.08.2015
 39. US State Department do Nowego Dziennika z New Jersey w sprawie umowy indemnizacyjnej, 22.12.2015
 40. Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej do Ryszarda Terleckiego, 7.1.2016
 41. Projekt Ustawy o Zmianie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami (UGN) z 8.6.2016
 42. Minister Sprawiedliwości do Dekrtetowca, 20.06.2016
 43. Fundacja Profilaktyki do Trybunału Konstytucyjnego, 12.07.2016
 44. Wicemarszałek Brudziński do Dekretowca o dezyderacie do Premiera, 28.07.2016
 45. Dekretowiec do Prezydenta Dudy przeciwko projektowi Miasta 1.8.2016
 46. Wyjaśnienie Prezydenta, że musi podpisać ustawę zatwierdzoną przez TK, 4.8.2016
 47. Uzupełnienie Wniosku do Prezydenta Dudy 8.8.2016
 48. Prezydent do Dekretowca ws. zmiany UGN, 25.08.2016
 49. Zbigniew Lisiecki do Prezydenta Dudy, zmaieszczony w prasie, 29.08.2016
 50. Odpowiedź Prezydenta Dudy z Z.Lisieckiego, 16.09.2016
 51. Dekretowiec do Marszałka Karczewskiego, 11.09.2016
 52. Dekretowiec do z-cy Prezydenta Warszawy p.W.Pahla, 20.09.2016
 53. Wiceprezydent Pahl do Dekretowca ws. Odszkodowań, 12.10.1916
 54. Oświadczenie Dekretowca z 3.12.2016 r.
 55. Dekretowiec do Pani Premier Beaty Szydło wraz z pow. oświadczeniem , 8.12.2016 r.
 56. Likwidator Ministrstwa Skarbu przekazuje wniosek Dekretowców do Pani Premier, 25.01.2017.jpg
 57. Odpowiedź Premiera z 5.2.2017 przekazująca sprawę do Ministra Skarbu
 58. rejestracja Stowarzyszenia Zwykłego "Dekretowiec" 9.2.2017
 59. dr.Wierzbowska do Wiceministra Rozwoju 13.02.2017
 60. Kancelaria Premiera do Likwidatora p.Anny Mańk, 22.02.2017
 61. Minister Infrastruktury i Budownictwa uznał się za niewłaściwy organ, 16.marca 2017
 62. Ministerstwo Infrastruktury do Ministerstwa Skarbu 16.03.2017
 63. Ministerstwo Infrastruktury do Ministerstwa Rozwoju 21.03.2017
 64. Wniosek Dekretowca do Rządu o powołanie zespołu roboczego, 22.03.2017
 65. Wniosek Dekretowca do Ministra Sprawiedliwości w sprawie Sądów Administracyjnych z 26.03.2017
 66. Wniosek Dekretowca do Ministra Sprawiedliwości o ustawę znoszącą opłaty za pozwy cywilne dotyczące Dekretu, 02.04.2017
 67. Ministerstwo Rozwoju do Ministerstwa Infrastruktury 13.04.2017
 68. Informacja WSA o niewykonanych przez Miasto wyrokach sądu, 9.05.2017
 69. Beata Kempa kieruje wnioski Dekretowca do Wicepremiera Morawieckiego, 15.02.2017
 70. Wniosek z 15.05.2017 do Gazety Wyborczej o zamieszczenie w sprostowania na oczernianie okradzionych
 71. Odpowiedź Gazety Wyborczej na prośbę o sprostowanie
 72. Odpowiedź Ministra Ziobry ws. zniesienia opłat sądowych z 22.05.2017
 73. Prośba o audiencję do Ministra Jakiego ws. współpracy z Komisją Weryfikacyjną, 19.05.2017
 74. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Skiba ws. trudności rozwiązania kwestii Dekretu 06.06.2017
 75. Dekretowiec do Podsekretarza Skiby, 27.06.2017
 76. Ministerstwo Finansów / Skiba, 25.08.2017
 77. Pismo do TVP, 15.09.2017
 78. Pismo do TVP, 29.09.2017
 79. Informacja Publiczna Urzędu Miasta z 4.10.2017
 80. Informacja Publiczna Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego z 2.10.2017
 81. Wspólne stanowisko Dekretowca i Ziemian w sprawie projektu Ustawy Jakiego złożone 7.11.2017 przed spotkanie z Ministrem Kaletą
 82. do dr. Zaradkiewicza, 6.12.2017
 83. List do prof. Ewy Łętowskiej, 09.01.2018
 84. Stanowisko Zrzeszenia w sprawie projektu ustawy Jakiego/Zaradkiewicza, 27.1.2018
 85. weto w sprawie Ustawy o Komisji Weryfikacyjnej, 28.01.2018
 86. do Prezydenta Dudy o nie podpisywanie, 24.01.2018
 87. do Ministra Patryka Jaki, 13.02.2018
 88. Stanowisko Zrzeszenia w sprawie Lutosławskiego 9, 19.02.2018
 89. Do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, J.Sasina, 5.3.2018
 90. Zawiadomienie o przestępstwie niewykonania przez Prezydenta Warszawy wyroków sądowych 08.06.2018
 91. do Premiera Morawieckiego, 19.06.2018
 92. Odmowa wszczęcia śledztwa, 3.8.2018
 93. Prezes Lisiecki do Szefa Kancelarii Premiera, M.Dworczyka w imieniu własnym, 8.8.2018
 94. Zażalenie na odmowę śledztwa, 9.10.2018


  ------------------------- inne, nienazwane:
 95. analiza_ust.05.03.2018a.pdf
 96. beata_kepa01.jpg
 97. dworczyk.20.06.2018.jpg
 98. jaki.05.07.2018.jpg
 99. jaki.16.05.2018.jpg
 100. min_skarbu01.jpg
 101. pawlowicz01.jpg
 102. prokuratura.16.07.2018.pdf
 103. prokuratura.2018-07-05-08-52-36-01.pdf
 104. prokuratura02.PO V Ko 3182.2018-19072018082510.pdf
 105. pytania.12.10.2018.02.odt
 106. pytania.12.10.2018.pdf
 107. sasin.05.03.2018.pdf
 108. zaradkiewicz.06.12.2017.2.jpg
 109. zaradkiewicz.26.02.2018.jpg
 110. zaradkiewicz20.04.2018.jpg

Biała Księga Absurdów i Nieprawości w Polsce

wersja z marca 2012 r. Rozesłana do:
Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski, Premier Rządu RP Donald Tusk, Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczący Klubów Parlamentarnych Sejmu, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelny Redaktor Dziennika Rzeczpospolita, Naczelny Redaktor Dziennika - Dziennik Gazeta Prawna, Naczelny Redaktor Gazety Wyborczej, Redakcja TV Info - Trzeci Program Telewizji Polskiej, Redakcja TVN-24, Redakcja TV Polsat News, Redakcja TV Polonia
wersja z 01.11.2017 r.  
Spotkania Zrzeszenia "Dekretowiec" odbywają się przynajmniej w każdą pierwszą sobotę miesiąca
od 2017 r pod zmienionym adresem, w pomieszczeniach Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Saskiej Kępy na rogu ulic Walecznych i Jana Styki.

           

           
Dojazd komunikacją miejską najlepiej od Ronda Waszyngtona autobusami wzdłuż ulic Francuskiej (przystanek "Francuska" lub Saskiej (przystanek "Walecznych") i 5 min drogi pieszo.
Dojazd samochodem - proszę zwrócić uwagę, że ulica Walecznych jest co prawda dwukierunkowa, lecz dość wąska.

Spotkania rozpoczynają się zwykle o godz. 10-tej i trwają do 13-tej.
Zimą warto zwrócić uwagę na cieplejszą odzierz ze wględów na elektryczne ogrzewanie pomieszczeń, które musi być włączane wcześniej.


Na spotkaniach omawiamy także konkretne przypadki starań o dochodzenie własności.
Jeśli pragną Państwo umówić państwa przypadek i uzyskać wstępną bezpłatną poradę prawną i nie tylko sugerujemy zabrać ze sobą istotną dokumentację np. wydane decyzje, etc.

Gości, lub osoby, które chcą do nas dołączyć prosimy o wcześniejszą zapowiedź planowanej obecności, najlepiej telefonicznie pod numery podane w zakładce "Kontakt" tego serwisu.

Ostatnia instancja - Bellerowie, Polsat, 5.12.2009
http://www.youtube.com/watch?v=iz7dR7-8SZs

Ostatnia instancja - Bellerowie, Polsat, 5.12.2009
http://www.youtube.com/watch?v=rADT6i5369Y

Ostatnia instancja - Rugi Warszawskie, Polsat, 13.02.2010
http://www.youtube.com/watch?v=eF4LvViEFnQ

Ostatnia instancja - Rugi Warszawskie, Polsat, 13.02.2010
http://www.youtube.com/watch?v=pME31Mlubi8
Królikarnia
http://www.youtube.com/watch?v=JyInCgHKSO0

Lista prawników

Poniższa alfabetyczna lista podaje tych prawników, którzy przedstawili swoje działania w sprawie Dekretu na naszym spotkaniu i poddali się dyskusji. Duża część jest z nami w stałym kontakcie, lub jest wręcz naszym członkami. Nie udzielamy innych gwarancji ponadto.

Michał Adamiak radca prawny , sprawy dekretowe i odzyskiwanie mienia poza Warszawą, ul.Grażyny 15 lok.129
tel. 022 845 30 17
Marcin Badowski radca prawny MBKancelaria Radcy Prawnego, Marcin Badowski
ul. Hoża 66/68 lok. 301, 00-682 Warszawa
pisma procesowe: 0501-559-529
Sławomir Brzeziński m.in. sprawy dekretowe ul.Mała 2 K
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (22) 722 49 41, 606 665 565
r.pr.Michał Copija
partner w kancelarii Szatraj-Grabowska
sprawy dekretowe Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 lok. 20
01 – 015 Warszawa
tel. 48 22 6320502 fax 48 22 6310306
email: m.copija@kancelaria-sgip.pl
www: www.kancelaria-sgip.pl
Łukasz Brzozowski sprawy dekretowe, odszkodowania za wywłaszczenie, preferujemy rozliczenie prowizyjne tel. 606-652-519
email: biuro@lblegal.pl
www: www.lblegal.pl
Adam Florczak . tel. 503-841-620, email: adam.florczak@mojprawnik.pl
Józef Forystek m.in. sprawy dekretowe bud. Europlex, II piętro, ul. Puławska 17
tel. (22)-852-82-22 i 852-81-12
www: www.forystek.pl
dr Sylwester Gardocki m.in. sprawy dekretowe ul.Śmiała 26, 02-523 Warszawa
tel: (022) 3271 500
www: www.gardocki.pl
Andrzej Herman m.in. sprawy dekretowe tel. 222587606, fax 22.8443110
email: herman@adwokacji.sos.pl
www: adwokaci.sos.pl
link
Aleksander Hetko &
Maciej Jamke
Hogan & Hartson m.in. sprawy dekretowe Al.Jana Pawła II 25, Atrium Tower, 00-854 Warszawa
tel. (22) 653-42-00
www: www.hhlaw.com
link prasowy Hetko
link prasowy Jamke
Andrzej Kacprzycki m.in. sprawy dekretowe Al.Jana Pawła II nr 61 lok.216, Warszawa
tel. (22) 838-50-85, (22)838-55-60
Jan Kapica radca prawny; m.in. sprawy dekretowe Kapica i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Aleja Niepodległości 148 lok. 6
02-554 Warszawa
tel. 501-276-418
email: kancelaria@kapica.waw.pl
www: kapica.waw.pl
Marcin Kieszkowski, Wojciech Kawczyński adwokaci i radcy prawni ul.Grunwaldzka 164/11, 80-258 Gdańsk
tel. 058 343 44 66
email: m.kieszkowski@kklaw.pl
www: www.kklaw.pl
Małgorzata Lechna-Piotrowska radca prawny, m.in. skarga nr. 22279/04 w Strasburgu W-wa, ul.Gołębiowskiego 4/5, tel.:22 828 45 80
Janusz Malanowski radca prawny, wykładowca i ekspert w zakresie prawa i postępowania administracyjnego. sprawy dekretowe, grunty Warszawskie – zwroty, odszkodowania. kancelaria: ul. Kierbedzia 4 lok. 306, 00-728 Warszawa
tel. 22 406 09 00, kom. 798 87 18 17
email: kancelaria@malanowski.eu
www: www.malanowski.eu
Katarzyna Michno-Nasierowska adwokat,
prowadzi sprawy dekretowe dot. nieruchomości warszawskich (postępowania zwrotowe, sprawy o odszkodowanie), sprawy na gruncie dekretu o reformie rolnej, sprawy dot. znacjonalizowanych lasów (odszkodowania).
Al.Solidarności 155 lok. 26
00-877 Warszawa
tel. 22 2411325, tel.kom. 603 961 232
dr. Magdalena Niziołek m.in. sprawy dekretowe ul.Kiwerska 34 m. 8, 01-682 Warszawa
tel. (22) 499 97 99, 606933499
www: niziolek.pomocprawna.pl
Roman Nowosielski m.in. sprawy dekretowe ul.Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk
tel. [058] 346 27 56, 305 29 75
www.ng.gda.pl, link prasowy, tel. 847-42-36 lub 501-559-529
Jerzy Owczarek radca prawny, autor monografii pn.problematyka gruntów warszawskich udostępnionej kilka lat temu zainteresowanym w internecie.

Nie zajmuje się obcenie sprawami dekretowymi ! tel.kom. 0 - 501-281-677,
email: jerzy.owczarek@law-group.pl
Radosław Pośnik adwokat, dochodzenie odszkodowań w trybie przepisu art. 215 ugn; nieruchomości, w których nie złożono wniosku dekretowego lub nie złożono tego wniosku w terminie; przewlekanie spraw przez organy administracji ul.Geodezyjna 80C, lok.7, 03-290 Warszawa
tel. 507-701-305, www: www.toplegal.pl, email: r.posnik@toplegal.pl
Anna Pszczołowska m.in. sprawy dekretowe ul.Glogera 6, 02-051 Warszawa
tel. 822-25-71, pon, śr 17.00-19.00
Donata Rokicka m.in. sprawy dekretowe ul.Domaniewska 22 lok. 35 VIIp, Warszawa
Kancelaria Prawna Corpus Juris Rotko i Wspólnicy Sp.k. sprawy dekretowe ul.gen.J.Bema 83, II piętro, 01-233 Warszawa
tel. +48 22 622 73 60-62, www: www.rotko.com.pl
email: i.rotko@rotko.pl
Bartłomiej Sochański m.in. sprawy reprywatyzacyjne Występował przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Międzynarodowym Sądami Arbitrażowymi w Wiedniu i w Paryżu. Kontakt : Sochański & Manik Adwokaci sp.j.
Pl.Hołdu Pruskiego 9; 70-550 Szczecin,
tel.: 091 485 06 58…59
e-mail: kancelaria@sochanski-manik.pl bartlomiej@sochanski-manik.pl
link prasowy
Krzysztof Sokołowski m.in. sprawy o odszkodowanie (sprawa SK41/09), tel. 081 470 50 50; 081 532 95 54
e-mail: info@sokolowski.com.pl
www: www.sokolowski.com.pl
Sosnkowski Antoni m.in. sprawy dekretowe ul.Piękna 66A, 00-672 Warszawa
tel. (22) 628-39-61, 0-602-49-50-28
Jan Stachura tylko sprawy dekretowe ul.Wilcza 8 m 3
tel. 022-626-93-44 (do 47)
link prasowy
www: www.janstachura.pl
Adam Starczewski
radca prawny
sprawy dekretowe Kancelaria Radcy Prawnego Adam Starczewski
ul.Bukowińska 22 lok. 11B, 02-703 Warszawa
telefon stacjonarny: (22) 631 03 60r, komórka: 600609601
www: www.starczewski.pl
email: kancelaria@starczewski.pl
Łukasz Supera Kancelaria Adwokacka Supera ul.R.Tagore 3/13
tel. 22 854 08 40
email: supera@supera.pl, www: www.supera.pl
Michał Więckiewicz
MW Legal Advising
Wiceprezes Fundacji Stop Przedawnieniu www.stopprzedawnieniu.pl,
autor ustawy wydłużajacej okres przedawnienia dla ofiar pedofilów z 26.05.2014
na hasło dekretowiec nie pobierane opłaty za samą poradę prawną
e-mail: legal(et)mwieckiewicz.pl
tel. +48 608-011-435
strona na facebook
Jerzy Zduńczyk m.in. sprawy dekretowe ul.Mokotowska 61 lok 14, Warszawa, tel. 628-75-24
Elżbieta Zienowicz aplikant adwokacki specjalizujący się w prawie nieruchomości oraz ksiąg wieczystych
e-mail: elzbieta.zienowicz(et)gmail.com tel. 604 803 803
Inne osoby mogące
być pomocne w sprawach dekretowych:
. grunty-warszawskie.blog.pl,
responser.blog.pl


Uwagi o korzystaniu z usług prawnych oraz wybiórcza lista prawników

Czasami rozległa materia spraw powoduje, iż nie wszyscy adwokaci czy radcowie prawni podejmują się tych zagadnień. Istnieje jednak grupa prawników, która zmierzyła się w praktyce z zagadnieniem uprawnień przeddekretowych właścicieli i posiada pewne doświadczenie w zakresie nas interesującym.

W celu ewentualnej pomocy w kontakcie z zawodowym zastępcą procesowym, jakim jest adwokat znający się na sprawach restytucji prawa własności zredagowaliśmy poniższą listę, która cały czas ewoluuje zaś kolejność nazwisk jest przypadkowa. Lista nigdy nie będzie kompletna. Załączyłem również linki do prasowych wypowiedzi adwokatów.

Ceny usługi prawnej zazwyczaj są negocjowane, zależą od konkretnej sprawy, wartości przedmiotu sporu. Sposób zapłaty i rozliczeń powinien stymulować zaangażowanie w osiągnięciu celu. Pierwsze pytanie jakie powinniśmy zadać w kancelarii to na jakich zasadach będzie udzielona pomoc prawna zaś my powinniśmy skonkretyzować nasze oczekiwania co do rezultatu. Ten ostatni element wymaga już co najmniej małej orientacji w zagadnieniu nas dotyczącym. Nic nie stoi na przeszkodzie aby rozmowy rozpocząć z kilkoma kancelariami żeby dokonać optymalnego wyboru. Jednak jednej rzeczy nie jesteśmy w stanie wybrać: innego systemu prawnego tzn. w pełni respektującego uprawnienia przeddekretowych właścicieli. Zdajemy sobie sprawę z ułomności obowiązującego systemu prawnego w Polsce i zachęcamy do podjęcia działań na rzecz rozszerzenia uprawnień przeddekretowych właścicieli.

Jedną z głównych trudności są chytrze sformułowane przepisy prawne. Inna trudność polega np. na ustaleniu uprawnionego kręgu spadkobierców albo ustaleniu dokonanych czynności wywołujących określone skutki prawne.

Żądajcie aby pierwsza wizyta była bezpłatna, w szczególności zapoznanie się ze sprawą i rokowanie efektu. Żądajcie umów pisemnych jasno precyzujących Wasze prawa do odstąpienia od umowy jak i warunki płacowe aby uniknąć przykrych niespodzianek (np. czy opłata dotyczy tylko prowadzenia przed I instancją czy aż do skutku i po osiągnięciu skutku jako pewien procent od wartości odzyskanego majątku albo uzyskanego odszkodowania bez oczekiwania na nową ustawę). Wybór należy do Państwa.

Właściciel strony jak i redaktorzy strony jak również Zrzeszenie DEKRETOWIEC nie biorą odpowiedzialności za świadczone usługi prawne przez poniższe osoby. W przypadku zaś niewywiązania się przez prawnika z zawartej umowy przysługuje nam prawo do skargi na nierzetelnego adwokata.

(Przepraszam za ewentualnie nie działające wprost adresy internetowe, w takim przypadku proszę adresy stron wpisywać/przeklejać ręcznie do pola adresowego przeglądarki internetowej. Analogicznie proszę postępować z podanymi adresami internetowymi tzn. przenosić ręcznie do pola adresowego programu pocztowego).Podsumowanie

Z przekazanych od Państwa informacji wynika, że najbardziej sobie chwalimy te kancelarie, które co najwyżej pobierają opłaty na koszty kancelaryjne i korespondencyjne a prowizja jest pobierana dopiero po odzyskaniu nieruchomości lub wypłacie odszkodowania. Warunki usługi są zwyczajowo zawierane na piśmie. Nie popieramy praktyki tzw. godzinowych stawek za rozmowy.

Bardzo proszę inne kancelarie do przesłania informacji na temat swojej specjalizacji w gruntach warszawskich, kontaktu i sukcesach na adres mailowy: wgr11 [et] wp.pl z tytułem e-maila adwokaci.

Za zamieszczenie informacji o specjalizacji kancelarii nie pobieramy żadnej gratyfikacji ani opłaty. Bardzo proszę osoby korzystające z ww. kancelarii o wszelkie opinie o nich, co może być pomocne w opracowaniu listy. Spotykane systemy rozliczeń kosztów usługi:

system rozliczeń godzinowych wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin
system wynagrodzenia zryczałtowanego wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną
system premiowy za sukces wynagrodzenie wypłacane po osiągnięciu rezultatu w gotówce albo jako określona część udziału odzyskanej nieruchomości np. po wpisie uzyskanego dla klienta prawa własności do księgi wieczystej

Lista posłow, którzy głosowali za ustawą wspierającą Dekret Bieruta z 1945 r. odbierający Warszawiakom ich nieruchomościZa ustawą
Platforma Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość
Polskie Stronnictwo Ludowe
Socjaldemokracja
Niezrzeszeni
posłowie RP
Przeciw
1 posel Jaroslaw Gromadzki - stonoga
Wstrzymali się
Prawo i Sprawiedliwość
niezrzeszeni
posłowie ZP
posłowie RP


Rekomendacje wyborcze Zrzeszenia Dekretowiec

Powyższe listy ukazują sposób głosowania posłów w sprawie zaproponowanej przez władze Miasta Warszawy ustawy nazwanej przez jej twórców "Małą Ustawą Reprywatyzacyjną". W rzeczywistości ustawa ta drastycznie ograniczała możliwości obywateli Warszawy do odzyskania odebranych im tzw. Dekretem Bieruta nieruchomości. Według wypowiedzi wszystkich ważniejszych gremiów prawnym ustawa była w oczywisty sposób niezgodna z Konstytucją i została z tego powodu odesłana do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta Komorowskiego, co poparł także Prezydent Duda.

Zrzeszenie osób poszkodowanych Dekretem Bieruta sugeruje nie głosować na osoby, które popierały komunistyczny rozbój.


Pilne !!! Warszawa 23. 10. 2015 r

Do Sztabów opozyjnych Komitetów Wyborczych w wyborach do Parlamentu 2015

Przesyłamy Państwu imienne listy posłów i senatorów PO, PSL, SLD, którzy świadomie głosowali w obecnym Sejmie ( czerwiec/ lipiec 2015 r.) - ZA niezgodną z Konstytucją RP ustawą o nieruchomościach warszawskich zagrabionych dekretem Bieruta, represjonującą i dyskryminującą obywateli Warszawy gorzej niż komunistyczny dekret Bieruta. Celowo zakamuflowane przepisy tej ustawy nie likwidują, tylko zwiększają korupcję i dziką reprywatyzację w Warszawie – w interesie określonej grupy osób w Urzędzie Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie pod kierunkiem prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz , która z senatorami PO opracowała i rekomendowała projekt tej ustawy.

Zwracamy się do Państwa o zamieszczenie (jeszcze dziś) na swoich stronach internetowych i społecznościowych imiennych list tych posłów i senatorów (podajemy w załącznikach), z apelem do wyborców - w naszym wspólnym interesie wyborczym – aby nie głosowali na tych kandydatów, którzy będąc obecnie posłami i senatorami głosowali za ustawą niezgodną z Konstytucją bo : obowiązkiem konstytucyjnym każdego posła i senatora jest stanowienie prawa zgodnego z Konstytucją RP

Posłowie i senatorowie, którzy świadomie głosowali za ustawą niezgodną z Konstytucją - nigdy więcej nie powinni być w nowym polskim Parlamencie – czyli wszyscy obecni senatorowie PO, PSL, SLD i wszyscy obecni posłowie PO, PSL i SLD, oraz kilkunastu z innych ugrupowań. - Są oni nieuczciwi, niewiarygodni, działają wyłącznie w interesie swojej opcji politycznej, lub być może bisnesowej, szkodzą obywatelom, praworządności , wizerunkowi Polski i polskiego Parlamentu.

Ewa Wierzbowska, kandydat na posła z niepartyjnego KWW Obywatele do Parlamentu,
prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera
W imieniu własnym , KWW Obywatele do Parlamentu oraz Zrzeszenia Dekretowiec
i Stowarzyszenia Karta Praw Podstawowych Varsovia.

PS. Posiadamy potwierdzenia z pieczęcią Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu o dostarczeniu każdemu z 460 posłów i wszystkim senatorom przed głosowaniami - „oświatowych” wypisów z opinii złożonych w Sejmie i Senacie przez Naczelny Sąd Administracyjny, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Notarialną, oraz Biuro Analiz Sejmowych i Biuro Legislacyjne Sejmu i Senatu stwierdzających niezgodność w/w ustawy z art. 21, art. 32 i art. 64 Konstytucji RP.


Głosowanie w Senacie: http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/szczegoly-glosowania,156,98,8.html

O godz. 16.18 odbylo się glosowanie senatu w sprawie ustawy wywlaszczeniowej.
Po wejściu na linka, mniej więcej w 2/3 paska godz. 16.18 retransmisji.
Za: 83, przeciw 4, wstrzymal 1.
http://www.senat.gov.pl/transmisje/retransmisje/


Głosowanie nr 25 - posiedzenie 95. Dnia 25-06-2015 godz. 11:18:46

Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3483

Głosowało - 437 Za - 283 Przeciw - 1 Wstrzymało się - 153 Nie głosowało - 23

Wyniki głosowania wg klubów
Klub/Koło	Liczba czł.	 Głosowało	 Za	Przeciw	Wstrzymało się	Nie głosowało
PO	202	198	198	-	-	4
PiS	134	126	3	-	123	8
PSL	38	37	37	-	-	1
SLD	34	30	30	-	-	4
niez.	26	23	13	1	9	3
ZP	15	14	-	-	14	1
RP	11	9	2	-	7	2SEJM@TOK.FM B.PILNE! Warszawa, 22.10.2015 r.

Redakcja@tok.fm

Dr Ewa Wierzbowska, prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej, kandydat na posła z KWW Obywatele do Parlamentu

Zwracam się do Redakcji Radia TOK FM o pilne zorganizowanie debaty w dniu 23.10.2015 r. z kandydatami na posłów, kandydującymi z 11 bezpartyjnych Komitetów Wyborczych, których Radio TOK FN nie zaprosiło - z naruszeniem konstytucyjnej zasady równego traktowania - do uczestnictwa w bardzo ciekawej i świetnie prowadzonej debacie wyborczej, która odbyła się w dniu 22.10.2015 r. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Emilii Plater.

Jeśli radio TOK FN nie jest w stanie zorganizować takiej debaty, to uprzejmie proszę o umożliwienie mi wystąpienia w radio TOK FN w dniu 23.10.2015 r. , abym mogła publicznie zadać pytanie, bardzo ważne dla wszystkich wyborców w Polsce. Mimo usilnego zgłaszania się na debacie - nie udzielono mi głosu.

Chodzi o pytanie, które chciałam zadać senatorowi PO Abgarowiczowi i posłance SLD Katarzynie Piekarskiej, dlaczego oni oraz wszyscy senatorowie PO, SLD, PSL, a także wszyscy posłowie PO, SLD i PSL głosowali świadomie za niezgodną z Konstytucją RP ustawą o nieruchomościach warszawskich, skandalicznie represjonującą i dyskryminującą Obywateli Warszawy (zwiększającą korupcję i dziką reprywatyzację w Warszawie) - w interesie określonej grupy osób w Urzędzie Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie pod kierunkiem prezydenta m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz.

Obowiązkiem konstytucyjnym każdego posła i senatora jest stanowienie prawa zgodnego z Konstytucją. Zatem tacy posłowie i senatorowie nie powinni nigdy więcej być w polskim Parlamencie.

dr Ewa Wierzbowska

Tel. 22 843 18 18, kom. 602 49 49 33, e-mail: fundacja@fpe.pl KWW Obywatele do Parlamentu e-mail: krzekotowska@soi.fc.pl Tel. 603 996 408, www.obywateledoparlamentu.pl

W razie odmowy będę zmuszona podać do wiadomości opinii publicznej sposób działania Radia TOK FM

Do wiadomości:

Zrzeszenie “Dekretowiec”, Stowarzyszenie Karta Praw Podstawowych “Varsovia”, Rzecznik Praw Obywatelskich


Pod adresem: forum.evot.org/viewforum.php?f=33 znajduje się forum.


Osoby poszkodowane Dekretem Bieruta prosimy o rejestrację nickiem:
"Imię Nazwisko" oraz o informację do admina, wtedy otrzymają Państwo
większe prawa dostępu.


Pod adresem: groups.google.com/group/dekretowiec znajdą Państwo naszą listę dyskusyjną.
Zapisać się na nią można zgłaszając się mailem do admina Zbigniewa Lisieckiego lub do Prezesa naszego Zrzeszenia.

Warto pamiętać, że osoby zapisane na grupę dostają mailem każdą wypowiedź innego jej członka.
Przez to dyskusja jest bardziej bezpośrednia niż na forum, przewidzianego bardziej do
długofalowych tematów.
Serwis Fundacji Warszawa39

www.warszawa1939.pl
 1. Przegląd Literatury
 2. "Kodeks Postępowania Administracyjnego" C H Beck 2005
 3. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi komentarz" Jan Paweł Tarno (sędzia NSA) LexisNexis2004
 4. "Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi" Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno LexisNexis2004
 5. "Komentarz do KPA" Piotr Przybysz LexisNexis2004
 6. „Grunty Warszawskie II” Daniela Kozłowska (sędzia WSA) i Eugeniusz Mzyk (sędzia NSA) Zachodnie Centrum Organizacji 2000r.
 7. „Utracone Majątki –Zwrot i odszkodowania” Wojciech Potasznik, Warszawa 2005 cena 38zł
 8. "Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości" Tadeusz Woś (sędzia NSA) LexisNexis2004
 9. „Rekompensowanie skutków naruszeń prawa własności wynikających z aktów nacjonalistycznych” 2004r.
 10. Charakterystyka zagadnień związanych w Dekretem
 1. Warszawa w liczbach, 1939 rok
 2. Dekret Warszawski 26.10.1945
 3. Dekret o Rozbiórce i Naprawie Budynków, 26.10.1945
 4. Rozporządzenie Ministra Odbudowy z 27.01.1948 r.
 5. Uchwała Rady Ministrów nr.11 o oddaniu Niektórych Terenów, 27.01.1965
 6. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka, 10.07.1993
 7. Senat o ciągłości prawa między II i III RP, 16.04.1998
 8. Konferencja Senatu RP w 1999 r.
 9. Infromacja dla skarżących w Strasburgu
 10. Ustawa 27.03.2003
 11. Postanowienie SKO o umorzeniu z 07.05.2004
 12. Informacja publiczna Ministerstwa Infrastruktury o postępowaniach roszczniowych, 2004
 13. Opinie o Reprywatyzacji, Komunikat CBOS z sierpnia 2004 r.
 14. Wiceprezydent Warszawy Robert Draba, 5.5.2005
 15. Projekt Ustawy z 1.12.2005
  str.1,   str.2,   str.3,   str.4,   str.5,   str.6,   str.7,   str.8,   str.9  
 16. Przegląd Sejmowy 1/2006, "Nacjonalizacja mienia cudzoziemców w Polsce a problem rekompensaty za mienie pozostawione", str.42
 17. Michał Górski w "Problematyka własności ..." nt. rugów warszawskich
 18. Tadeusz Porębski, Bruksela pomoże, 18.01.2007
 19. OPOR, 22.04.2007
 20. Odzyskiwanie Nieruchomości, Rzeczpospolita, 26.07.2007
 21. Informacja publiczna Sądu Okręgowego o pozwach dot. Dekretu, 24.11.2007
 22. Kontrola NIK, grudzień, 2007
 23. Projekt zmiany UGN wg. Posła Andrzeja Czumy
 24. Minister Infrastruktury, 05.02.2008
 25. Informacja Statystyczna NSA z 12.02.2008 r.
 26. Od Bieruta do Hanny Gronkiewicz-Waltz, Aleksander Grabiński na konferencji 3.6.2008 r.
 27. Krystyna Krzekotowska,
 28. Odszkodowanie w trybie art.52 ustawy z dnia 12 marca 1958 r., Wojciech Gruszczyński, 28.10.2008
 29. dr.Ewa Wierzbowska do Sejmu RP, 16.02.2015
 30. Do reprywatyzacji, Gazeta Wyborcza, 28.05.2015
 31. Ustawa o Komisji Weryfikacyjnej, 9 marca 2017
 32. Komisja Weryfikacyjna o ul.Łochowskiej 18
 33. Reprywatyzacyjny Audyt Warszawy z 13.10.2017
 34. dr.hab Kamil Zaradkiewicz w Rzeczypospolitej 16.10.2017
 35. Jaki/Zaradkiewicz, Duża Ustawa Reprywatyzacyjna, projekt z 20.101.2017
 36. Pytania do kandydatow na Prezydenta w wyborach 21.10.2018


  ------------------------- inne, nienazwane:
 37. Charakterystykazagadniezwizanychzobowizywaniemnate.doc
 38. O_HGW_1.pdf
 39. Str_ZW_24_list_1945_nr_325.pdf
 40. Str_wiad_gosp_2.pdf
 41. andrzejewski
 42. deklaracja_terezinska.pdf
 43. flory9.pdf
 44. grunt_pod_stadionem.wmv
 45. konfa_10102008.pdf
 46. koss
 47. nietedydroga.pdf
 48. niezabierac.pdf
 49. omowienia_przed_4.11.2008.pdf
 50. rocznica_bezprawia.html
 51. stat wnioskow.html
 52. statut.html
 53. such01start.mp3
 54. tokfm01.mp3
 55. zabrac_dom.html
 56. zaproszenie.pdf
 57. zaradkiewicz_gazetapolska.25.10.2017.pdf


Kontakt pocztowy: Zrzeszenie Osób Dotkniętych Skutkami
Dekretu Warszawskiego - "Dekretowiec"
ul.Zwycięzców 35 m 7
03-929 Warszawa
Kontakt mailowy do Zrzeszenia: biuro.dekretowiec@gmail.com
  Prezes: Zbigniew Lisiecki
adres jak wyżej
alternatywny kontakt mailowy: zlisiecki@gmail.com
lub podany na podstronie: zbyszek.evot.org
Tel stacjonarny +48 22 617 65 67 (wieczorami)
  Wiceprezes: mec.Ryszard Grzesiuła
kontakt mailowy: r.grzesiula@gmail.com
Tel +48 602 527 733
  Wiceprezes: Waldemar Celej
kontakt mailowy: wcelej@wp.pl
Tel +48 509 201 406
Administrator strony internetowej: obecnie Zbigniew Lisiecki
webmaster@evot.org
Prosimy o nadsyłanie: uwag, pytań, materiałów do opublikowania, artykułów i innych ciekawostek na adres mailowy podany powyżej.
"Dekretowiec" nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji, rad i przykładów zamieszczonych na stronie lub posłużenie się wzorami czy przykładami udostępnionych dokumentów !

Stowarzyszenie jest apolityczne w sensie nie wiązania się i nie popieranie programu żadnego ugrupowania politycznego poza naszym tematem Dekretu.
Copyright © dekretowiec.pl, 2016
Właścicielem domeny Dekretowiec.pl jest od 2007 r. Juliusz Bennich-Zalewski, który ponosi koszty jej utrzymania. Stroną administruje Zrzeszeszenie Dekretowiec, którego właściciel domeny jest współzałożycielem.