1.      **********Kolejna wygrana 17 października 2006 r. w Strasburgu o przewlekłość w zwrocie nieruchomości warszawskiej, dekretowej, zadośćuczynienie  10 tys.  EUR pan Grabiński  v Polska.

 

2.      Kolejna wygrana 28 marca 2006r. w Strasburgu o przewlekłość w zwrocie nieruchomości warszawskiej, dekretowej, zadośćuczynienie 7 tys. EUR pan Koss v Polska 

 

 

3.      NSA 9 marca 2006r. stwierdził przewlekłość w postępowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (2.5 letniego rozpoznawania nieskomplikowanej sprawy dekretowej) i zasądził 5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia -sygnatura I OPP21/06 J

 

4.      Kolejna wygrana 06 czerwca 2005r. w Strasburgu o przewlekłość w zwrocie nieruchomości warszawskiej, dekretowej, zadośćuczynienie 7 tys. EUR  pani Beller v Polska

 

5.      Kolejna wygrana 22 marca 2005r. w Strasburgu o przewlekłość w zwrocie nieruchomości warszawskiej, dekretowej, zadośćuczynienie 5 tys. EUR  pan Szenk v Polska.

 

  1. Kolejna wygrana 9 marca 2004r. w Strasburgu o przewlekłość w zwrocie nieruchomości warszawskiej, dekretowej, zadośćuczynienie 6 tys. EUR  pani Jabłońska v Polska.

 

7. Decyzja nr 1298/2003 Prezydenta m.st. Warszawy z 12 grudnia 2003 r. o przyznaniu odszkodowania w  wysokości 225.656,00 zł za przejęty dekretem Bieruta grunt 842 mkw .

 

Ponieważ pismem z biura budżetu prezydent wstrzymał sprawy zwrotów, poprzez wstrzymanie nowych postępowań o zamówienia publiczne mające na celu wyłonienie geodetów do spraw podziałowych pismo z 03.12.2003 sygn. BB/ZSB/116/2003r a jednocześnie poprzez te „oszczędności” wydał 35 mln zł na nagrody na swoich dyrektorów i urzędników ("wymienionych" ok. 2000 osób na PIS-owych –sprawa b. pracowników trafiła do Trybunału Konstytucyjnego) i to nie ze względu na wyjątkowe dokonania poszczególnych pracowników lecz za zajmowane stanowisko. W ten sposób zniechęcając dobrych pracowników, ponieważ nagrody dostali także mniej wydajni urzędnicy, oraz nie motywując do lepszej pracy gorszych , bo i tak dostaną nagrody. Taki system nie promował wydajność pracy czy szczególne zasługi.

Pracownicy Wojewody Mazowieckiego pracujący w tym samym budynku byli bardzo niezadowoleni z takich praktyk prezydenta, ponieważ w ich urzędzie dostali tylko „13” i to dużo skromniejsze.

 

Tym niemniej sprawy zwrotów przy podziałach geodezyjnych zostały wstrzymane do III kwartału 2004r .


 

 

Dlatego złożyliśmy skargę do Rady miasta.

Rada nie rozpatrzyła sprawy w terminie 2 –mcy (radni PIS-u bronią przecież Kaczyńskiego).

Złożyliśmy zażalenie do wojewody. Ten nakazał natychmiast rozpoznać skargę.

Wobec braku reakcji, złożyliśmy skargę na bezczynność rady do WSA.

Rada rażąco naruszając prawo nie przesłała odpisu skargi i akt sprawy w terminie 30 dni.

Złożyliśmy wniosek o ukaranie Rady grzywną.

Sąd wymierzył bardzo niską grzywnę Radzie m.st. Warszawy w wysokości 3.6 tyś zł.

 

 

To dalej nie pomogło zdyscyplinować Radę.

 Złożyliśmy wniosek o rozpatrzenie sprawy na podstawie odpisu skargi.

Sąd WSA  I wydział  rozpoznając wniosek 31.08.2005 zobowiązał Radę miasta st. Warszawy do odpowiedzi na skargę w terminie 30 dni oraz zasądził zwrot kosztów postępowania 100zł.

 
 


 

Gdy w ciągu 30 dni Rada nie rozpozna skargi na działania prezydenta, zostanie zgłoszony wniosek o ukaranie Rady grzywną za niewykonanie wyroku sądu. Pewnie już z 10tyś. Termin radzie minie 26 grudnia 2005.

 

 

II.  Operat szacunkowy

 

Sukcesy indywidualnej reprywatyzacji powodują, iż należy w wielu wypadkach nieruchomość wycenić.

Poniżej znajduje się przykładowy operat szacunkowy potrzebny do wypłaty odszkodowania.

operat_wzorcowy__odszkodowanie.doc

 

 

 

III. Pozytywne decyzje administracyjne.

 

Ponad 2 tysiące nieruchomości warszawskich udało się odzyskać przez właścicieli dzięki udowodnieniu rażącego naruszenia prawa komunistycznego wtedy obowiązującego w decyzjach komunistycznych.

Poniżej znajduje się administracyjnej stwierdzającej nieważność poprzednich decyzji.

 

 


 

 

 

 

Ponadto współorganizowaliśmy:

·       Z panem Ryszardem Billem obchody i pikietę 60-lecia wydania dekretu warszawskiego przed budynkiem sejmu.

·       Nagranie programu dla TVP "Sprawy dla Reportera" pani red. Jaworowicz przed budynkiem sejmu.