Wystąpienie na Konferencji Prasowej dn. 21.01.2013 wygłoszony przez prezesa GrabińskiegoWitam serdecznie wszystkich i dziękuję za przybycie na konferencję Zrzeszenia Dekretowiec. W szczególności witam nestorkę naszego dziennikarstwa, Panią Danutę Frey, która od ponad 20 lat pisze o sprawach nieruchomości warszawskich w Rzeczpospolitej i cieszy się olbrzymim autorytetem tak czytelników jak i prawników.

Zwroty gruntów warszawskich. Wystąpienie do Prezydenta RP o inicjatywę legislacyjną w sprawie nowelizacji dekretu warszawskiego Bieruta

Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem Warszawskim "Dekretowiec", Stowarzyszenie Zwykłe - The Warsaw Property Rights Association zarejestrowane zostało  w maju 2006 r. Bezpośrednim impulsem  do powstania organizacji było rozpoczęcie w 2005r. przez władze Warszawy tzw. rugów warszawskich. Jesteśmy organizacją pozarządową, non-profit .Nie wiążemy się z żadną partią polityczną. Stworzyliśmy forum do wymiany naszych bolączek, doświadczeń i porażek w odzyskiwaniu nieruchomości.  W naszych dyskusjach m.in. analizujemy sytuację prawną właścicieli nieruchomości powstałą w  wyniku wprowadzenia w życie  warszawskiego dekretu, wspomagamy i wymieniamy się doświadczeniami.

Od 1945r. do dziś obowiązuje w Warszawie Dekret Warszawski sowieckiego namiestnika Polski – BIERUTA, na podstawie którego organy władzy wydają decyzje o zwrocie bądź o odmowie zwrotu nieruchomości warszawskich. Poniżej podstawowe jego założenia:

  • art.1: „W celu umożliwienia racjonalnego przeprowadzenia odbudowy i rozbudowy stolicy....wszelkie grunty na obszarze Warszawy przechodzą.... na własność gminy Warszawa...”
  • art. 7/1: „ ...właściciel gruntu może w ciągu 6 miesięcy zgłosić wniosek o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym.”
  • art. 7/2: „Gmina uwzględni wniosek, jeżeli korzystanie z gruntu przez dotychczasowego właściciela da się pogodzić z przeznaczeniem gruntu według planu zabudowania.”
  • art. 7/4, 7/5, 7/8: „W razie niezgłoszenia wniosku...lub....nieuwzględnienia wniosku ... gmina obowiązana jest uiścić odszkodowanie...” (pełna treść dekretu Bieruta na www.dekretowiec.pl)
REALIZACJA DEKRETU Warszawskiego BIERUTA Urząd Miasta Warszawy stale rażąco łamie przepisy dekretu i odmawia, wbrew prawu zwrotu nieruchomości.
  • Jedynie art. 1 Dekretu – zabranie wszelkich gruntów warszawskich właścicielom w pełni zrealizowano, lub kończy się obecnie jego realizację. Wszystkie pozostałe artykuły były i są łamane:
  • zabiera się i sprzedaje grunty właścicieli nawet, jeżeli korzystanie z gruntu przez właściciela da się pogodzić z planem zabudowania;
  • odszkodowań nigdy nikomu nie przyznano ani nie wypłacono – mimo upływu ponad 60 lat, ponieważ do dzisiejszego dnia nie wydano rozporządzeń wykonawczych o wypłacie odszkodowań.; Dopiero od kilku lat władze Warszawy, zmuszone wyrokami sądowymi wypłacają odszkodowania.
  • obecnie Gmina wyrzuca właścicieli z domów, które zamieszkują, gdyż w 1945r. nie złożyli wniosku o użytkowanie wieczyste (z obowiązkową opłatą równą średniej 2-miesięcznej pensji) – tzw. Rugi Warszawskie;

Pozostałe problemy będą referowane w następnych wystąpieniach konferencji..