1.     W 61 lecie dekretu (26-10-2006) odbyła się pikieta przed sejmem, na krótko odwiedziła nas Hanna Gronkiewicz-Walc, którą wcześniej już na jej spotkaniach uświadamialiśmy jako kandydata na prezydenta o problemie Warszawy.

2.     Rada miasta podjęła w dniu 19 października 2006 r. uchwałę o bonifikatach od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste dla dekretowców http://www.um.warszawa.pl/news/sesja_LXXXIII/3291.rtf  - więcej w dziale rugi.

3.     Wygrana 28 marca 2006r w Strasburgu pana Kossa z Warszawy z www.puwn.pl na przewlekłość (od 1995r.) zwrotu nieruchomości warszawskiej, a dokładniej gruntu pod pałacem kultury będący jego własnością, ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymał stosownej rekompensaty. Zadośćuczynienie 7000 Euro  treść wyroku po Angielsku KOSS v POLAND.doc (wcześniejsza sprawa też była w marcu -22 marca 2005- czyżby co roku Strasburg orzekał w naszych sprawach corocznie i zasądzał coraz to wyższe odszkodowania poprzednio 5tyś teraz 7tyś Euro)

 

4.     Naczelny Sąd Administracyjny 9 marca 2006r. w sprawie o sygnaturze I OPP21/06 stwierdził przewlekłość w postępowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (2.5 letniego rozpoznawania nieskomplikowanej sprawy dekretowej, 21 letniego zwrotu domu) i zasądził 5000 zł tytułem zadośćuczynienia.

 

5.     Konferencja 27 lutego 2006 w siedzibie "Rzeczpospolitej" "Grunty warszawskie – czy istnieje rozwiazanie?" zorganizowana przez Redakcje „Rzeczpospolitej” we współpracy z kancelarią prawną Hogan & Hartson   -nagranie dzięki uprzejmości Jerzego Białka nagranie konferencji MP3

 

6.     Nowe opracowanie stanu prawnego "Rugów Warszawskich"  pana magistra prawa, aplikanta Jerzego Owczarka http://responser.blog.pl/

 

7.     Cykliczne pikiety i demonstracje na Miodowej 6/8 organizowane przez stowarzyszenie sąsiedzkie pod przewodnictwem pana Ryszarda Billa „Prawo Własności” www.prawowlasnosci.waw.pl . W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 11.00 ,a w inne soboty o 14.00 w auli partii demokratycznej.

 

8.     Biuro Pomocy Prawnej Dla Mieszkańców Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, VI piętro, 00-683 Warszawa działa w każdą środę i czwartek w godzinach 18 – 20, Biuro znajduje się w siedzibie Partii Demokratycznej. Udziela porad w sprawach: własności gruntów, opłat za wieczyste użytkowanie, reprywatyzacji i uwłaszczeń, skarg na postępowanie administracyjne władz miasta. Należy przynosić odbitki dokumentów, które mają być podstawą oceny prawnej.

 

9.     Wygrana 22 marca 2005 w Strasburgu pana Szenka z Warszawy na przewlekłość zwrotu nieruchomości warszawskiej, kilkadziesiąt lat. Zadośćuczynienie 5000 Euro  treść wyroku po Angielsku Szenk v. Poland

 

10. Nowa pozycja wydawnicza „UTRACONE MAJĄTKI ZWROT I ODSZKODOWANIA” Wojciecha Potasznika , POTASZNIK Warszawa 2005 cena 38zł (5% rabatu tj. 36.10zł w księgarni ekonomicznej na Grójeckiej przy kinie Ochota).

 

11. Nowe przepisy art. 417 '1 KC wprowadzone od lutego 2005r. I odpowiedzialność państwa za zaniechanie legislacyjne. W dekrecie przewidziano odszkodowanie w papierach wartościowych i powołanie komisji szacunkowych z art. 9 i 11 dekretu. Właściwym organem do wydania tego rozporządzenia jest Ministerstwo Infrastruktury jak ustalił w 2001r Centrum Legislacyjne Rządu i MSWiA.

 

Także gdy b. właściciel nie zgłosił w latach 1946-1948 wniosku o przyznanie własności czasowej, lub gdy taki wniosek został rozpatrzony odmownie, odszkodowanie winno być wypłacone w oparciu o rozporządzenie, którego jeszcze nie wydano.

 

Od dzisiaj można już zaskarżyć bezczynność Ministra Infrastruktury za bezczynność w wydaniu tegoż rozporządzenia zgodnie z art. 67§3 KPC w związku z art. 417 KC domagając się odszkodowania.

Odszkodowania można się domagać za każdy kolejny rok z powodu niemożności korzystania z odszkodowania przewidzianego w dekrecie( gdy są szanse na odzyskanie mienia w naturze, lecz uwzględnia się czynsze regulowane za ten okres, czyli małe odszkodowanie, można się postarać o więcej odpowiednio wykazując szkody i związki przyczynowo-skutkowe)

Lub odszkodowanie za nieruchomość, gdy szans na restytucje nie ma.

 

Gdyby ktoś miał już pierwszy wyrok w tej sprawie bardzo proszę o informacje w celu opublikowania uzasadnienia sądu.