1.    Jak postrzegają Warszawę jej mieszkańcy?

Badania zostały wykonane, na zlecenie Biura Zarządu m.st. Warszawy, przez Centrum Badania Opinii Społecznej w lipcu 1998r. na 997 osobowej próbie reprezentatywnej dla ogółu dorosłych mieszkańców Warszawy.

 

Reprywatyzacja.

Jest więcej zwolenników ustawy o reprywatyzacji gruntów i budynków na terenie Warszawy, niż przeciwników

zdecydowanie tak i raczej tak: 52%,

zdecydowanie nie i raczej nie: 26%.

Źródło: http://archiwum.warszawa.um.gov.pl/ratusz45.html

 

 

 

2.    Centrum Badania Opinii Społecznej

Opinie o reprywatyzacji stan od 1991 do maja 2004.

 

·       Stosunek do reprywatyzacji

·       Komu zwracać

·       Reprywatyzacja a gospodarka polska

·       Reprywatyzacja jako moralny obowiązek

 

---       K_129_04.pdf

 

źródło:  www.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/2004/K_129_04.PDF