INFORMACJA PUBLICZNA

Odpowiedzi urzędów, władz administracyjnych i sądowych, dane  statystyczne oraz  wybrane wypowiedzi (stanowiska) dotyczące spraw dekretowych :

1. Cel pozwów o wydanie nieruchomości dekretowych – stanowisko miasta.

2. Pismo z 26 lipca 2007 r. statystyka  pozwów  i decyzji dekretowych.

3. Pismo 24 października 2007 r. z Sądu Okręgowego o liczbie pozwów.

4.  Pismo z 3 sierpnia 2007 r. o liczbie decyzji  dekretowych.

5.  Pismo z 11 grudnia 2007 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

6.  Pismo z 5 grudnia 2007 r. o lokalach użytkowych.

7.  Pismo z 14 stycznia 2008 r. o odwołaniach do  SKO w sprawach dekretowych .

8.  Pismo z 25 września 2007 r. o wstrzymaniu wydawania decyzji dekretowych przez Wydział Spraw Dekretowych.

9.Opinia prawna miasta o projekcie uchwały zgłoszonej przez Zrzeszenie DEKRETOWIEC (przekazana z 2,5 miesięczną zwłoką).

10.Deklaracja miasta m.in. w sprawie wycofania pozwów o wydanie nieruchomości oraz  dobrodziejstwa uchwały  LXXXIII/2753/2006 z 19.10.2006 r.  

11. Objaśnienie procedury rozpatrywania wniosków złożonych w trybie art. 7 dekretu (stan prawny przed uchwaleniem czynszu symbolicznego w  wysokości 1 zł + VAT za metr kwadratowy).

12. Statystyka spraw  warszawskich w  Ministerstwie Budownictwa.

13. Raport Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2007 r. nt. reprywatyzacji.

14. Sprawy dekretowe  w  NSA – statystyka .

15. Sprawy dekretowe w  WSA – statystyka.

16.Stanowisko wiceprezydenta m.st.Warszawy Andrzeja Jakubiaka.

17.Stanowisko Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

18.Stanowisko sekretarza stanu Julii Pitery.

19. Zarządzenie Nr 1292/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8 lutego 2008 roku

20. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

 

21. Pismo od Prezydenta RP z 2006r.

 

22. Pismo od Prezydenta RP z 2011r.