Wyroki za przewlekłość w postępowaniu administracyjnym dotyczącym roszczeń do nieruchomości warszawskich

 

Wyrok 01 czerwca 2010 w Strasburgu casus 58154/08 zadośćuczynienie 13,2 tys. EUR+1460 EUR p.Leszek Derda

 

Wyrok 20 października 2009 w Strasburgu casus 858/08 zadośćuczynienie 10 tys. EUR p.Radoszewska-Zakościelna

 

Wyrok final 21 lipca 2009 w Strasburgu  casus 36980/04 zadośćuczynienie 9750 EUR+ 4800 EUR+ 4800 EUR  p.Serafin i inni  

 

Wyrok 7 lipca 2009 w Strasburgu casus 33744/06 zadośćuczynienie 10 tys. EUR pan Tymieniecki

 

Wyrok 16 czerwca 2009 w Strasburgu casus 20982/07 zadośćuczynienie 10 tys. EUR pani Prądzyńska-Pozdniakow

 

Wyrok final 02 marca 2009 w Strasburgu  casus 51123/07 zadośćuczynienie 7,2 tys. EUR  p.Serafin i inni 

 

Wyrok 1 czerwca 2008 w Strasburgu cacus 23484/02 zadośćuczynienia 12 tys . EUR pani Berent-Derda v Polska

 

Wyrok 17 października 2006 r. w Strasburgu  casus 43702/02 zadośćuczynienie  10 tys.  EUR pan Grabiński tłum na jęz. polski

 

Wyrok 28 marca 2006r. w Strasburgu casus  52495/99 zadośćuczynienie 7 tys. EUR pan Koss  tłum  na jęz.polski

 

Wyrok 06 czerwca 2005r. w Strasburgu casus  51837/99  zadośćuczynienie 7 tys. EUR pani Beller  tłum  na jęz.polski

 

Wyrok 22 marca 2005r. w Strasburgu casus 67979/01 zadośćuczynienie 5 tys. EUR pan Szenk 

 

Wyrok 9 marca 2004r. w Strasburgu casus  60225/00 zadośćuczynienie 6 tys. EUR pani Jabłońska

 

Wyrok 4 października 2001 r. w Strasburgu  casus nr 33776/96 oddalenie skargi p.Potockiej

 

 

 

STRASBURG BEZ TAJEMNIC

REGULAMIN TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

WYBÓR ORZECZNICTWA ECHR

DLACZEGO STRASBURG ?

 

Co roku wpływa ok 5 tys. skarg na Polskę z czego Trybunał kwalifikuje tylko część.

Strasburg jest zapchany sprawami, jeśli już zakwalifikuje sprawę to czas rozpatrywania wynosi minimum 2 lata.

Polska jest drugim po Rosji krajem, z którego wnosi się najwięcej skarg, czyli, w którym jest najwięcej niegodziwości ludzkiej i niesprawiedliwości społecznej. Wyprzedzamy w tym Rumunie i inne kraje postkomunistyczne. Wiadomo od 15 lat nie mamy nawet ustawy reprywatyzacyjnej, a przez ten sam okres państwo PZPR-SLD i inne nawet prawicowe partie AWS UW na gwałt wyprzedawały i wyprzedają nasz majątek. Niektórzy obywatele chcą się uwłaszczyć na tym majątku za 1% wartości, czyli z 100 krotną przebitą. Oczywiście kiedyś będzie trzeba za niego zapłacić. 

Zniszczone komunizmem społeczeństwo powoli przeciera oczy. Ludzie młodzi, wykształceni, przedsiębiorczy, pełni pomysłów. Utrzymując już rencistów i emerytów. Nie pozostawia się im wyboru, zmusza do emigracji z tego kraju. Jest to młoda elita społeczeństwa, która dla Polski nie zrobi już nic. Polska wypięła się na niech oszukując na niesprawiedliwym, z założenia oszukańczym systemie ubezpieczeń społecznych, piramidzie ZUS, nie respektując prawo obywatela do mieszkania oraz poszanowania własności, nie rozliczając przestępców komunistycznych, którzy do dnia dzisiejszego chodzą na wolności mając przy tym wielotysięczne emerytury.

 

Trybunał jednak orzeka w sprawach o naruszenia własności i praw do odszkodowań, jeżeli zostały przyrzeczone.

Czyli orzeka w sprawach, dekretu warszawskiego, odszkodowań zaburzańskich i innych dotyczących naruszeń własności.

Kolejna do Strasburga poszła skargę za brak rozporządzenia wykonawczego odszkodowawczego do dekretu warszawskiego, czyli rozporządzenia na podstawie ustawy i w celu jej wykonania (chodzi o art 9 i 11 dekretu) zarzucając naruszenie art. 6§1 konwencji. Oraz zarzuciliśmy naruszenie art. 1 protokołu I konwencji poprzez zaniechanie legislacyjne i prawa do odszkodowania za wywłaszczoną dekretem nieruchomość wypłaconą w rozsądnym terminie. Bezczynność Ministra Transportu i Budownictwa w wydaniu rozporządzenia wynosi już 60 lat.

 

Poprzednie sprawy:

 

       Adres, pod który wysyła się skargi koniecznie:

1.       listem poleconym z potwierdzeniem odbioru ok.10-30zł w zależności od wagi listu i dokumentów czyli sprawy J,

2.       wysyła się jedynie ksera dokumentów,

3.       pamiętać trzeba o podpisaniu aplikacji skargi ,czasami się to zdarza!!)

            The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F - 67075 Strasbourg Cedex

                Francja

 

Adres internetowy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: http://www.echr.coe.int

 

 

1.                Formularz skargi (pdf),  Formularz skargi (doc)

 

2.                Informacja dla osób składających skargi (pdf)

3.                Informacja wyjaśniająca dla osób wypełniających formularz (pdf)

4.                Europejski Trybunał Praw Człowieka - pytania i odpowiedzi (pdf)

5.                Tekst konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem nr 11(pdf)

6.                Protokół nr 1, Protokół nr 4, Protokół nr 6, Protokół nr 7 (pdf)

7.                Prawnik w Biurze Informacji Rady Europy

8.                Przykładowa odpowiedź ze Strasburga

Prawnik w Biurze Informacji Rady Europy

Od 1 października 2004 r. w Biurze Informacji Rady Europy został zatrudniony prawnik, którego zadaniem jest udzielanie informacji na temat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w szczególności:

Prawnik jest pracownikiem Biura Informacji Rady Europy, nie reprezentuje on Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka. Udzielone informacje nie mogą być traktowane jako porady prawne. Nie stanowią także decyzji co do zasadności przedstawionej skargi. Celem tej informacji jest jedynie wyjaśnienie, w świetle orzecznictwa i praktyki Trybunału, warunków dopuszczalności skarg indywidualnych oraz szans powodzenia Pani/Pana skargi w postępowaniu przed Trybunałem.


Kontakt:

Biuro Informacji Rady Europy
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel.
(4822) 845 20 84, 853 57 73
fax (48 22) 853 57 74
www.coe.org.pl
e-mail: info@coe.org.pl

Do góry