'; $senat = 'SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ'; $politechnika = 'Politechnika Warszawska'; $grabinski = 'STR_Grabinski.pdf, Kolejna wygrana 17 października 2006 r. w Strasburgu o przewlekłość w zwrocie nieruchomości warszawskiej, dekretowej, zadośćuczynienie'; $koss = '"STR_KOSS%20v%20POLAND.pdf">Kolejna wygrana 28 marca 2006r. w Strasburgu o przewlekłość w zwrocie nieruchomości warszawskiej, dekretowej, zadośćuczynienie 7 tys. EUR pan Koss v Polska'; $nsa1 = 'NSA 9 marca 2006r. stwierdził przewlekłość w postępowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (2.5 letniego rozpoznawania nieskomplikowanej sprawy dekretowej) i zasądził 5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia -sygnatura I OPP21/06 '; $beller - 'STR_beller.pdf">Kolejna wygrana 06 czerwca 2005r. w Strasburgu o przewlekłość w zwrocie nieruchomości warszawskiej, dekretowej, zadośćuczynienie 7 tys. EUR'; $szenk = 'STR_SZENK.pdf">Kolejna wygrana 22 marca 2005r. w Strasburgu o przewlekłość w zwrocie nieruchomości warszawskiej, dekretowej, zadośćuczynienie 5 tys. EUR'; $jablonska = 'STR_jablonska.pdf">Kolejna wygrana 9 marca 2004r. w Strasburgu o przewlekłość w zwrocie nieruchomości warszawskiej, dekretowej, zadośćuczynienie 6 tys. EUR  pani Jabłońska v Polska.'; $brzezinska = 'Adw_Brzezinska.pdf">Decyzja nr 1298/2003 Prezydenta m.st. Warszawy z 12 grudnia 2003 r. o przyznaniu odszkodowania w  wysokości 225.656,00 zł za przejęty dekretem Bieruta grunt 842 mkw '; $t1 = 'Ponieważ pismem z biura budżetu prezydent wstrzymał sprawy zwrotów, poprzez wstrzymanie nowych postępowań o zamówienia publiczne mające na celu wyłonienie geodetów do spraw podziałowych pismo z 03.12.2003 sygn. BB/ZSB/116/2003r a jednocześnie poprzez te „oszczędności” wydał 35 mln zł na nagrody na swoich dyrektorów i urzędników ("wymienionych" ok. 2000 osób na PIS-owych –sprawa b. pracowników trafiła do Trybunału Konstytucyjnego) i to nie ze względu na wyjątkowe dokonania poszczególnych pracowników lecz za zajmowane stanowisko. W ten sposób zniechęcając dobrych pracowników, ponieważ nagrody dostali także mniej wydajni urzędnicy, oraz nie motywując do lepszej pracy gorszych , bo i tak dostaną nagrody. Taki system nie promował wydajność pracy czy szczególne zasługi.'; $t2 = 'Pracownicy Wojewody Mazowieckiego pracujący w tym samym budynku byli bardzo niezadowoleni z takich praktyk prezydenta, ponieważ w ich urzędzie dostali tylko „13” i to dużo skromniejsze.'; $t3 = 'Tym niemniej sprawy zwrotów przy podziałach geodezyjnych zostały wstrzymane do III kwartału 2004r'; $t4 = 'Dlatego złożyliśmy skargę do Rady Rada nie rozpatrzyła sprawy w terminie 2 –mcy (radni PIS-u bronią przecież Kaczyńskiego). Złożyliśmy zażalenie do wojewody. Ten nakazał natychmiast rozpoznać skargę. Wobec braku reakcji, złożyliśmy skargę na bezczynność rady do WSA. Rada rażąco naruszając prawo nie przesłała odpisu skargi i akt sprawy w terminie 30 dni. Złożyliśmy wniosek o ukaranie Rady Sąd wymierzył bardzo niską grzywnę Radzie m.st. Warszawy w wysokości 3.6 tyś zł. Złożyliśmy wniosek o rozpatrzenie sprawy na podstawie odpisu skargi. Sąd WSA I wydział rozpoznając wniosek 31.08.2005 zobowiązał Radę miasta st. Warszawy do odpowiedzi na skargę w terminie 30 dni oraz zasądził zwrot kosztów postępowania 100zł. Gdy w ciągu 30 dni Rada nie rozpozna skargi na działania prezydenta, zostanie zgłoszony wniosek o ukaranie Rady grzywną za niewykonanie wyroku sądu. Pewnie już z 10tyś. Termin radzie minie 26 grudnia 2005. Operat szacunkowy Sukcesy indywidualnej reprywatyzacji powodują, iż należy w wielu wypadkach nieruchomość wycenić. Poniżej znajduje się przykładowy operat szacunkowy potrzebny do wypłaty odszkodowania. operat_wzorcowy__odszkodowanie.doc Pozytywne decyzje administracyjne. Ponad 2 tysiące nieruchomości warszawskich udało się odzyskać przez właścicieli dzięki udowodnieniu rażącego naruszenia prawa komunistycznego wtedy obowiązującego w decyzjach komunistycznych. Poniżej znajduje się administracyjnej stwierdzającej nieważność poprzednich decyzji. Ponadto współorganizowaliśmy Z panem Ryszardem Billem obchody i pikietę 60-lecia wydania dekretu warszawskiego przed budynkiem sejmu. Nagranie programu dla TVP Sprawy dla Reportera pani red. Jaworowicz przed budynkiem sejmu.'; ?>