Trybunał Konstytucyjnystrona www Trybunału

Baza Orzeczeń

Wyrok z dnia 13 czerwca 2011 r. Sygn. akt SK 41/09 orzekający niezgodność UGN 215 z Konstytucją

Projekt Uchwały Sejmu w tej sprawie