Temat: Zwrot nieruchomości [03 marzec 2006]
Witam Panie Adamie mam zaszczyt poinformować iż odzyskałem swoją nieruchomość przy ul. Grochowskiej - otrzymałem właśnie Decyzję i czekam 14 dni na uprawomocnienie. Tyle lat starań i mam swoją nieruchomość jeszcze nie mogę w to uwierzyć. Jeżeli będzie miał Pan jakieś pytania chętnie odpowiem i proszę w dalszym ciągu informować mnie o wszystkim jak dotąd. Pozdrawiam Bartłomiej B.

Temat: Kolejny list od Wojciecha Gruszczyńskiego [26 luty 2006]

Witaj , informuję, że poseł Artur Górski z dniem 15 stycznia 2006 wystosował pismo do ówczesnego Sekretarza m.st. Warszawy, w którym domaga ujawnienia projektu ustawy sejmowej, która będzie podstawą do zwrotu nieruchomosci warszawskich i do wypłat godziwych odszkodowań. Pismo jest dostępne na stronie http://www.artur-gorski.waw.pl/pilki/15_01_listwsprawie_dekretu_bieruta.doc jak również zostało opublikowane w gazetce TWOJE PISMO nr lutowy 2006 roku. W piśmie tym poseł Artur Górski wyraża nadzieję podjęcia przez posłów inicjatywy legislacyjnej jeszcze w roku 2006 i deklaruje się jako przeciwnik dekretu Bieruta, który utrwala szkody społeczne.

Dlatego proszę o podanie tego faktu na łamach http://www.dekretowiec.pl .

Osoby zainteresowane spotkaniem z posłem proszone są o kontakt z sekretarzem Biura p.Eweliną Figurską tel 022 646 11 06 w celu ustalenia terminu spotkania w Biurze Poselskim przy u.Starościńskiej 4/6.

Mam nadzieję, że zaangażowanie posła Artura Górskiego w sprawy warszawskich nieruchomości nie będzie odosobnione i przyczyni się do skutecznego rozwiązania nabrzmiałego problemu, z którym zmierzyć się powinni wszystkie ugrupowania samorządowe jak i formacje polityczne.Wiem, że na przychylność w tej sprawie możemy liczyć zarówno z innych stron np. posłanki Julii Pitery (PO) jak i posła Jarosława Kalinowskiego (PSL) nie wspominając o pozaparlamentarnym ugrupowaniu Partii Demokratycznej w szeregach której jest p. Marcin Swięcicki były prezydent Warszawy (to on rozpoczął pionierska pracę zwrotu nieruchomości warszawskich) i Ryszard Bill - nieoceniony orędownik spraw dekretowców .
Pozdrawiam
Wojciech Gruszczyński

Temat: Kancelaria [01 luty 2006]
Szanowni Państwo, reprezentuję Kancelarię Prawną Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Z dużym zainteresowaniem zapoznaliśmy się z materiałem o Państwa działalności zamieszczonym na Państwa stronie internetowej. Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów, którzy na mocy "dektretu Bieruta" zostali wywłaszczeni ze swoich nieruchomości. W chwili obecnej miasto stołeczne Warszawa wytoczyło przeciwko naszym Klientom powództwa o eksmisję, w czasie gdy wystąpili oni jako samoistni posiadacze tychże nieruchomości o stwierdzenie ich zasiedzenia. Sprawy związane z odzyskaniem tzw. nieruchomości dekretowych są niezwykle skomplikowane i wymagają fachowej pomocy prawnej. Kancelaria Gardocki i Partnerzy dysponuje szeroką wiedzą prawniczą w zakresie zasiedzenia nieruchomosci. W naszym przekonaniu doświadczenie zdobyte przez Organizację, którą Państwo reprezentują również może okazać się niezwykle cenne dla wielu setek dawnych właścicieli warszawskich. Nasza Kancelaria chciałaby nawiązać z Państwem kontakt w celu ewentualnej wzajemnej pomocy oraz wymiany doświadczeń. W naszym przekonaniu aby skutecznie przewciwstawić się skutkom wywłaszczenia niezbędne jest dobre przygotowanie merytoryczne oraz skonsolidowane działanie, dlatego oferujemy swoją pomoc.
Jeśli w Państwa ocenie, nasza współpraca mogłaby w jakiś sposób pomóc poszkodowanym Warszawiakom, uprzejmie proszę o kontakt.
adw. dr Sylwester Gardocki Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
02-523 Warszawa, ul. Smiała 26
tel: (022) 3271 500, fax: (022) 3271 563

Temat: dr. Magdalena Niziolek -radca prawny
Szanowny Panie,

Odpowiadajac na Pana mail, ja też nie widze możliwosci by sąd skutecznie "przymusił" odpowiedni organu administracji do wydania rozporządzenia wykonawczego do przedmiotowej ustawy. Ewentualna kasacja zostalaby oddalona. W gre jedynie może wchodzic odszkodowanie za niewydanie aktu wykonawczego (417 1 par.3 kc) lub skarga do ETS. To ostatnie wydaje mi sie najbardziej sensowne.

Jednoczesnie chcialabym poinformowac Panstwa, że jestem radca prawnym specjalizjacym sie m.in. własnie w sprawach dekretowych. Obecnie prowadze wlasna kancelarie (ale dopiero rozwijam działalność) i jednoczesnie pracuje w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Praca w Kolegium (rozpatrzenie liczonych w setkach spraw dekretowych) pozwolila mi szczegolowa poznac materie zwiazana z tzw. gruntami warszawskimi. Z pracy w Kolegium zamierzam w niedlugim czasie zrezygnowac, wlasnie m.in. po to by w szerszym zakresie zajmowac sie tymi sprawami w mojej samodzielnej praktyce radcowskiej. Niewatapliwie by moc rozpoczac te dzialalnosc potrzebuje duzo klientow, ktorzy wymagali by obslugi prawnej w tym zakresie. Dane mojej kancelarii znajda Panstwo w portalu "pomoc prawna info".

Z powazaniem
Magdalena Niziolek

dane kancelarii: ul. Kiwerska 34 m. 8, 01-682 Warszawa, (22) 499 97 99, 606933499
http://niziolek.pomocprawna.pl
Temat: interwencje poselskie"Serdecznie witam,
informuję, że na mój apel w sprawie niezałatwionych wniosków dekretowych odpowiedział poseł Artur Górski i podjął interwencję w mojej sprawie w administracji miasta . Moja rodzina oczekuje na rozpatrzenie wniosku dekretowego mimo decyzji SKO z 2001 roku zobowiązującego Burmistrza Warszawy do jego rozpatrzenia. Zamiast decyzji administracyjnej otrzymałem przed Swiętem Niepodległosci w listopadzie 2005 pozew o wydanie nieruchomości w trybie art 222 . Oczywiście kwestia decyzji jest w kompetencji stosownej komórki miasta i wymaga jeszcze czasu, jednak wierzę, że nie ma obojętnych osób w tej sprawie, czego przykładem jest postawa posła Artura Górskiego. Zadeklarował, że jest gotowy podjąć się interwencji w podobnych sprawach o czym informuję i proszę informować osoby zainteresowane. Proszę o opublikowanie niniejszego listu."

na stronie http://www.artur-gorski.waw.pl/pilki/List_zwrot_nieruchomosci.doc
Poseł Artur Górski upublicznił list będący jego interwencją do władz miasta.

Z poważaniem.
Wojciech Gruszczyński"
Temat: Kancelaria prawna
Szanowny Panie,
z zainteresowaniem przeczytaliśmy zawartość Państwa strony internetowej.

Reprezentujemy kancelarię adwokacką mec. Roberta Nowaczyka, który od ponad pięciu lat, początkowo we współpracy z mec. Janem Stachurą, a obecnie samodzielnie zajmuje się sprawami restytucji nieruchomości warszawskich, które dekretem z roku 1945 znacjonalizowano, przez co pozbawiono właścicieli ich prawowitej własności.

Chcielibyśmy prosić Pana o rozważenie załączenia adresu naszej kancelarii do Państwa strony internetowej. Jeśli wyda się to Panu celowe, bardzo prosimy o kontakt z naszą kancelarią, której adres podajemy poniżej.

z poważaniem
Janusz Piecyk


KANCELARIA ADWOKACKA mec. Robert Nowaczyk ul. Marszałkowska 58 lok. 9 Warszawa /00-545/
tel: 0,22,621 44 98 lub 0,22,621 40 34 www.adwokat-kancelaria.pl
Temat: list do p. SuchożebrskiegoInformuję, że pocztą mailową wysłałem w dniu dzisiejszym poniższy list do Pełnomocnika ds Koordynacji Przerywania Biegu Terminów Zasiedzeń p. Zbysława Suchożebrskiego.
Proszę o publikację na łamach Waszej strony www.

Szanowny Pan Zbysław Suchożebrski,
Dzień Dobry,

Pragnę podziękować za możliwość bezpośredniej konfrontacji poglądów na sobotnim (26.11.2005) spotkaniu u p. Ryszarda Billa. Mam nadzieję, że kontakt z Panem osób pozwanych o wydanie nieruchomości nie będzie okazjonalny i będzie dobrze służył rozwiązaniu problemu jakim jest uregulowanie stanu prawnego warszawskich nieruchomości a w szczególności praw władania nimi przez spadkobierców przedwojennych właścicieli.

Z zadowoleniem przyjmuję deklarację zwrotu nieruchomości w ciągu trzech lat licząc od listopada 2005 jeśli jest taka fizyczna możliwość .

Jednak aby usprawnić wykonanie zadeklarowanej woli zwracam uwagę na procedurę sporządzania listy " 800 dekretowców". Czy przyjęte założenia metodologiczne gwarantują jej pełność ? Albowiem są one koniunkcją zbioru osób pozwanych o wydanie nieruchomości i zbioru osób spadkobierców po przedwojennych właścicielach. Innymi słowy czy jest Pan pewien, że wszyscy dekretowcy dostali pozwy o wydanie nieruchomości skoro jest ich tylko na liście około 800 ? Czy osoby zainteresowane tzn. umieszczone na tych listach zostały poinformowane pismem urzędowym, że ich sytuacja jest znana ? Czy zostały im wyjawione zamiary postępowania wobec nich przez Urząd Miasta w formie pisma urzędowego . Powaga spraw i kultura polityczna wymaga tej formy.

Równocześnie pożądane byłoby, aby te osoby otrzymały projekt ustawy, na mocy której UM m. st. Warszawy ma dokonać zwrotu nieruchomości. Chyba, że przewidują Państwo inny tryb naprawy krzywd komunizmu . O naprawie krzywd komunizmu mówił p. wiceprezydent Urbański.

W czasie swojego sobotniego wystąpienia na forum p. Ryszarda Billa chciałem zwrócić uwagę, że pokazywany przeze mnie pozew jest pozwem o WYDANIE NIERUCHOMOśCI z powodu BRAKU PRAW WŁADANIA NIERUCHOMOśCIą a nie jest pozwem o ustalenie praw władania nieruchomością . Brak praw do nieruchomości potwierdzony wpisem do ksiąg wieczystych jest tylko wynikiem błędnej decyzji urzędnika m. st. Warszawy i opieszałości pracy odpowiedzialnych komórek UM.

Został nadany tryb postępowania sądowego o wydanie nieruchomości, który wzbudził emocje wśród rodzin i który jest uważany za przejaw niegodziwości władz miasta, chociaż okoliczności sprawy wymagają usprawnienia pracy organu administracji i wykonania nałożonych przez nich prawem obowiązków. Dlatego uważam, że w sprawach "dekretowców" sądowe pozwy windykacyjne są wyrazem nieumiejętnego korzystania z instrumentów prawnych. Z jakiej racji pozbawiono ich instrumentu prawnego jakim jest zasiedzenie swojej rodzinnej nieruchomości?

Z poważaniem.
Wojciech Gruszczyński"
Temat: tow. Bierut
Tow. Bierut nie mieszka w Belwederze. Pracuje tam razem ze swą przyjaciółką, Wandą Górską, która pełni także funkcje sekretarki. A mieszka sobie w zacisznej zabytkowej willi, tuż obok, przy ulicy Klonowej. W tym zaciszu domowym, tow. Wanda Górska -nie usiłuje już nawet uchodzić za sekretarkę. Ale za to dysponuje licznymi futrami, bielizną z najcieńszego francuskiego i chińskiego jedwabiu, dziesiątkami par butów i kapeluszy, Kiedy mu się znudzi ulica Klonowa, tow. Bierut jedzie do swego pałacyku w Konstancinie, rozumie się, zawsze z Wandą. Osiemnaście pokoi ma w tej willi, wszystkie najnowocześniej urządzone. Tam spędza zwykle lato, w salonach obwieszonych starymi obrazami, zapełnionych arcydziełami sztuki snycerskiej. Oczywiście Bierut ma też do swojej wyłącznej dyspozycji krawca, szewca, fryzjera i oprócz tego około dwieście trzydzieści osób obsługi w pałacykach i rezydencjach. W samej tylko willi myśliwskiej w Łańsku jest garnizonik złożony z około pięćdziesięciu ludzi... itd itp

http://ubhistoria.blox.pl/html/1310721,262146,14,15.html?10,2005Z poważaniem.
jb@chello.plTemat: Gratuluję serwisu www
Przypadkiem trafiłem na Państwa stronę internetową dekretowiec.pl. Przyznam, że niektóre jej fragmenty były interesujące, zwłaszcza fragment stenogramu z posiedzenia Rady m.st. Warszawy. Z przykrością muszę stwierdzić, że ujawnia on zatrważający brak zrozumienia dla skali i istoty problemu we władzach miasta.

Teraz rozumiem, dlaczego kiedy miałem przyjemność przygotować pisma inicjujące postępowanie o wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą na Bielanach, odpowiedz do złudzenia przypominała czasy sprzed 89 roku ... "załatwimy najwcześniej za rok", postępowanie zostało podjęto po pół roku - ostrych pism ze wskazaniem, iż pismo stoi w karygodnej sprzeczności z przepisami procedury administracyjnej.

Niemniej jednak utwierdza mnie to w celowości zamierzenia, jakie postanowiłem podjąć w ostatnich dniach. :)

Ze swej strony zapraszam pod adres: http://www.grunty-warszawskie.blog.pl
Będę wdzięczny za wszelkie ewentualne komentarze i sugestie...

Z poważaniem.
Jerzy Owczarek

Przypis: Stona http://www.grunty-warszawskie.blog.pl jest rzeczywiście warta obejrzenia, natychmiast umieściłem ją w linkach.